Asbestsanering, miljøsanering

Asbest kan være farligt, når det nedtages og fjernes. Mayday har stor erfaring
i at fjerne alle former for asbest bl.a. nedtagning af asbesttage, asbestplader
og andre asbestholdige materialer.

PROFESSIONEL ASBEST FJERNELSE OG ASBEST-TEST

Det er vigtigt at asbesten nedtages, pakkes og transporteres på professionel vis, for at undgå, at mennesker og dyr kommer i kontakt med det sundhedsfarlige asbeststøv.

Mayday har gennem de sidste 20 år udviklet en veldokumenteret ekspertise på området. Derfor er Mayday i dag et af de førende firmaer for asbestsanering.

Vores tilgang til asbestopgaverne starter altid med en vurdering af omfanget af opgaven. Efter grundig planlægning fjernes de asbestholdige materialer under sikre forhold, med afdækning og undertryk, således at asbeststøvet ikke spreder sig.

Mayday afslutter opgaven med to gange grundig rengøring, for at sikre, at alt sundhedsskadeligt støv er helt væk. Efter endt arbejde udfører Mayday asbest-tests for at sikre kvaliteten og dokumentationen af vores arbejde.

Mange mindre opgaver kan udføres via poseløsninger, som gør processen let, hurtig og billig.

 

Læs mere herunder

ASBESTSTØV ER SUNDHEDSSKADELIGT

Derfor er det vigtigt at demontering og fjernelse håndteres på den rigtige måde og i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

HVAD ER ASBEST OG HVORFOR ER DET FARLIGT?

Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre.

Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder fibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive tyndere end 3 mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter). Når diameteren er under 3 mikrometer, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne. Dette støv er så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje.

ERFARNE MEDARBEJDERE

Da asbest ikke kan brænde og tåler op til 900 graders varme, har det været brugt til armering, isolering og brandsikring. Det bl.a. har været brugt i en lang række bygningsmaterialer op til midten af 1980’erne. Asbest kan findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægning og i særlige produkter, som asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyning, fugemasse og pudsmaterialer.

Asbest har været brugt til isolering af rør, beholdere, kedler, ventilationskanaler, pakninger i kedellåger og flangesamlinger m.m. Isoleringen er ofte udført med kiselgur blandet med asbest, men også isolering med næsten ren asbest kan forekomme.

FJERNELSE AF ASBEST KØBENHAVN OG STORKØBENHAVN

Mayday udfører asbesttest og asbestsanering i København og Storkøbenhavn.

Vi tager os af både store og små opgaver – om du er privat eller et større firma/boligselskab, der skal have fjernet asbest, kan Mayday hjælpe.
Vi vurder altid opgaven inden den igangsættes, for at opnå den mest miljømæssige og rentable løsning.

Mayday har sanitører og projektledere, der har de lovpligtige kurser og som kræves, når man arbejder med fjernelse af asbest.

• Gennemgang af stedet/opgaven for asbest
• Anmeldelse af affald til de kommunale myndigheder
• Anmeldelse af byggeplads til arbejdstilsynet
• Håndtering af arbejdsmiljøkoordinering
• Håndtering af saneringsprocessen
• Håndtering af selve nedrivningen
• Håndtering af farligt affald

Vi rykker ud 24 timer i døgnet

Vi er vant til akutte opkald og kan altid løse opgaver med kort varsel.

Få mere information og lad os mødes, tale sammen og benyt derefter Mayday som jeres nye stabile, fleksible, tillidsfulde og kompetente samarbejdspartner og leverandør i mange år frem.

MAYDAY - industri - og skadeservice

HR-afdelingen bruger den nødvendige tid og energi på at rekruttere branchens dygtigste medarbejdere og et omfattende uddannelsesprogram sikrer, at medarbejderne er uddannet professionelt og optimalt, til at varetage, enhver form for skade.

• Mayday har 100% fokus på at servicere skaderamte kunder
• Maydays kvalitetskoncept sikrer et ensartet produkt i Storkøbenhavn og København. Døgnet rundt. Året rundt.

Uddannet i industri- og skadeservice
Mayday har eget uddannelsesprogram, som alle vores medarbejdere skal gennemgå programmet. Det sikrer, at medarbejderne har den nødvendige viden og erfaring i forhold til behandling og udbedring af skader.

Baseret på sunde værdier
Mayday en miljøbevidst, klimavenlig, ansvarlig socialøkonomisk virksomhed – både hvad angår personalepolitik, kundepolitik og ansvarlige holdninger til integration, ledige og hjælp til handicappede, seniorordninger, aftrædelsesordninger, rygepolitik, miljøvenlig kemi og rekvisitter. En overvejende del af Maydays kemi er svanemærket og godkendt af Astma-Allergi Forbundet. Mayday støtter Kræftens Bekæmpelse.

Ring nu