INDUSTRIOPGAVER

Med speciale i miljørigtig rengøring, tilbyder Mayday en
lang række services til industri.

ERFARING ER KODEORDET

Vælger du Mayday som din samarbejdspartner til industriopgaver får du en erfaren og kompetent partner, der altid har fokus på at udføre opgaven så effektivt og miljørigtigt som overhovedet muligt.

 

Bygningsvedligehold og tagrenderens

Mayday udfører store og små opgaver. Dygtige medarbejdere og moderne udstyr renser effektivt og sikkert, både i højden og på jorden.

Vi kan tilbyde både rensning af tagrender og nedløbsrør, tømning og oprensning af brønde og lyskasser, osv. Desuden bortskaffes oprenset materiale til myndighedsgodkendte deponeringspladser.

Taget på et almindeligt hus tager hvert år imod omkring ca. 100 tons nedbør i form af regn og sne. Vandet skal ledes effektivt væk for ikke at forårsage skader på huset, der kan udvikle sig til alvorlige skimmelsvamp problemer.

Velfungerende tagrender og nedløb har derfor stor betydning for husets levetid, hvor en effektiv bortledning fra tag til brønd er med til at forebygge skader på tilstødende bygningsdele.

Når tagrenderne er fyldte eller har bagfald, nedløbsrøret eller brønden er tilstoppet, eller når systemet er utæt, vil vandet finde andre veje ned fra taget. Derfor bør kunden sørge for at rense og efterse tagrenderne mindst én gang om året.

Manglende vedligehold kan være medvirkende til at når skaden sker, er skaden ikke dækningsberettiget af forsikringsselskabet grundet manglende vedligehold.

Det er bedst at rense tagrenderne efter at bladene er faldet om efteråret, så er de klar til at modtage de store mængder regn og sne, der falder i efterårs- og vinterperioden. Det kan ligeledes give mening at rense tagrenderne i foråret, hvis der står mange træer i nærheden af huset og derved bliver tagrenderne fyldt op, når træerne blomstrer.

Som standard renser Mayday følgende på en ejendom:

• Tagrender
• Nedløb
• Nedløbsbrønde
• Aqua dræn
• Lyskasser
• Kældernedgange
• Vasker ovenlysvinduer
• Fejer flade tage
• Supplerer bladfang såfremt disse mangler

Derudover kvalitetsikrer Mayday arbejdet med billeder før og efter rensningen. Billeder og rapporten bliver lagt op på Mayday Webportal, så kunden kan følge med i forløbet og historikken.

Mayday holder øje med bygningens udvendige klimaskærm og indrapporter evt. skader, vi skulle opdage under udførsel af rensningen.

Ejendomsservice

Mayday er en miljøbevidst, klimavenlig, grøn servicepartner til konkurrencedygtige priser.
Mayday Ejendomsservice sikrer en velfungerende ejendom, såvel udendørs som indendørs – året rundt.

MAYDAY UDFØRER OPGAVER FOR VIRKSOMHEDER OG BOLIGFORENINGER I HELE LANDET

Mayday Ejendomsservice tilbyder en række services til din ejendom, udelukkende udført af egne fagfolk. Vi leverer alle nødvendige services, der normalt er tilknyttet drift af en ejendom. Alle vores ejendomsserviceløsninger bliver skræddersyet individuelt til netop jeres behov og ønsker.

Mayday Ejendomsservice ønsker at være jeres tætte service og sparringspartner og sætter altid kunden i centrum. Kompetente medarbejdere fra ejendomsservice sørger for, at der altid bliver leveret et tilfredsstillende resultat.

Vores ejendomsserviceydelser spænder bredt, fra enkeltstående opgaver til større kontraktbaserede løsninger. Vi planlægger alle ejendommes opgaver i et ”års-overblik” således at kunden altid ved hvor og hvornår alle opgaver udføres, og har det fulde overblik over udførelsen af ejendomsserviceopgaverne.

Skibs-/Værftsrengøring

Vælger I Mayday til en rengøringsopgave i offshore industrien, kan vi tilbyde at styre hele projektforløbet.

Mayday sørger for oprydning, rengøring, afdækning, spuling, skrabning,
rustbørstning, hydro-vask, tørisblæsning m.v.

Rengøring efter skadedyr

Mayday kan klare alt inden for oprydning, rengøring og desinfektion efter duer, rotter, insekter og andre skadedyr.
Vi kan bl.a. tilbyde et specielt koncept til behandling og rengøring efter væggelus.

Manpower

Mayday Ejendomsservices handymen udfører både store og små opgaver

Vores handymen har en professionel indstilling til alle slags forefaldende opgaver. De har endvidere adgang til professionelt udstyr og værktøj, og besidder ekstra ressourcer, som virksomheden ofte har brug for til at udføre basale håndværkeropgaver og småreparationer.

Vicevært-service

Kunden kan trygt overlade den daglige drift og vedligehold af ejendom eller virksomhed til Mayday. Vores medarbejdere har den rette professionelle indstilling og sørger for venlig og imødekommende beboerkontakt. De sørger endvidere for løbende forebyggelse af omkostningstunge skader.

Mayday sammensætter en servicepakke, der præcist matcher jeres behov med dig, som kunde, i fokus.

Hovedrengøring

Hovedrengøring er en grundig og udførlig indsats, der tager udgangspunkt i kundes behov. Hovedrengøringen kan
bl.a. indeholde indvendige bygningsdele, lofter, vægge, døre, vindueskarme, paneler, stikkontakter støves af, støvsuges
og aftørres.

Mayday afkalker fliser og sanitet, renser tæpper, støvsuger og vasker gulve, og behandler dem med polish
eller anden efterbehandling. Derudover rengøres inventar, såsom lamper og møbler, m.m.

Gulv- og tæpperens

Mayday afrenser og vedligeholder alle typer gulve. Mayday renser for institutioner, offentlige kunder, forsikringsselskaber, private virksomheder osv.

MAYDAY ER FLEKSIBLE OG RENSER NÅR DET PASSER KUNDEN – UANSET TIDSPUNKTET.

Mayday har et professionelt rensesystem, der sikrer optimal tæpperens af væg-til-væg-tæpper. Det har en tørretid på 2 – 4 timer, så tæpperne er hurtig klar til brug igen. En rensemetode, vi har udført mange gange med stor succes.

Løse tæpper transporteres til vores leverandørs servicecenter, hvor disse afrenses i store specielle kar. Efter endt tørring og udtrækning transporteres tæpperne retur til Dem.

 

MAYDAY AFRENSNINGSTEAM UDFØRER OGSÅ BEHANDLING AF HÅRDE GULVE, HERUNDER:

• Afrensning og polish behandling af linoleum og vinyl
• Diamantslibning af stengulve
• Slibning og lakering/oliering af trægulve
• Overfladebehandling af lagerhaller og parkeringskældre
• Imprægnering

Maydays afrensningsteam er kendt for høj kvalitet, hurtig tørretid, konkurrencedygtige priser, forsikringsgaranti, fleksibel og god service.

Industrirengøring

Mayday hjælper industrien med mange specialiserede serviceløsninger. Vi har en
mangeårig erfaring i at løse alle former for industriopgaver, herunder rengøring af
komplicerede tekniske anlæg og særlig følsomme maskiner og maskindele.

Mayday har specialister inden for produktionsrengøring og afrensning af alle slags emner, lige fra store bygninger til mindre emner.

Medarbejderne har den nødvendige viden og erfaring inden for industrirengøring. Derfor tilbydes industriservice til den tunge industri med professionalisme og kompetence således, at den mest attraktive løsning opnås.

Vores kunder spænder vidt lige fra store danske produktionsvirksomheder, den tunge industri, trykkeribranchen over affaldshåndtering til kraftvarmeværker.

Opgaverne spænder vidt, men kan bl.a. omfatte følgende.:

• Afrensning
• Aftørring og nedvask
• Støvsugning, evt. med mikrofilter
• Lav- og højtryksspuling
• Udlægning af alkalisk skum
• Tøris-, lava- og sandblæsning
• Fjernelse af udslip og store mængder affald/spild
• Miljøhåndtering

Mayday kan løse alle opgaver inden for industrirengøring. Vores medarbejdere er dedikerede til opgaven og ser en ære i at løse komplicerede opgaver inden for industrien – og er dermed er gearet til opgaven, også under tidspres og stramme deadlines.

Produktionsrengøring

Mayday har en lang historie og erfaring med at løse alle former for produktionsrengøring,
herunder rengøring af tekniske anlæg og maskiner og særlig følsomme dele, der kræver de rette kompetencer og udstyr.

Mayday har professionelle medarbejdere med viden og erfaring i specialiseret industrirengøring i produktionsvirksomheder, tung industri og kraftvarmeværker.

Mayday tilbyder bl.a.:

• Aftørring og nedvask
• Finstøvsugning, evt. med mikrofilter
• Lav- og højtryksspuling
• Udlægning af alkalisk skum
• Tøris-, lava- og sandblæsning

Vi kan løse alle opgaver inden for produktionsrengøring.

Specialrengøring til erhverv og produktion

Mayday kan tilbyde en lang række forskellige rengøringskoncepter til alle typer af virksomheder. Vi kan stå for enkelte opgaver eller styre hele projektforløb.

Rene faciliteter giver god økonomi og går hånd i hånd, da risikoen for skader og driftsstop minimeres,
og levetiden for produktionsfaciliteter og maskiner forlænges. Maydays medarbejdere besidder en solid viden inden for teknisk rengøring til industrien og har mere end 20 års erfaring i at sikre optimale produktions- og arbejdsmiljøer.

Specialrengøring

Mayday løser alle mulige opgaver indenfor specialrengøring, f.eks.:

• Specialrengøring af siloer
• Specialrengøring af tankanlæg
• Rengøring efter olieudslip
• Rengøring efter asbest
• Specialrengøring af vaskehaller

Højderengøring

Mayday har professionelle medarbejdere med speciale i højderengøring.
Vi har erfaring med rengøring af f.eks. lofter, loftskonstruktioner, lamper,
kanaler, rør og andre svært tilgængelige områder, på svært tilgængelige steder.

Med assistance fra moderne udstyr og fleksible metoder kan Mayday, med udgangspunkt i kundens faciliteter, altid tilbyde den mest egnede metode til f.eks.:

• Aftørring
• Nedvaskning
• Støvsugning
• Skumudlægning
• Lav- og højtryksspuling

Mayday tænker kreativt, finder økonomiske, ressource og tidsbesparende løsninger.

Med Mayday som samarbejdspartner kan I nemt forebygge dårligt indeklima, driftsstop og brandrisici. Vi har fagfolk med speciale i højderengøring af lokaler, sale og haller. Hos Mayday har vi langvarig og indgående erfaring med rengøring af lofter, loftskonstruktioner, lamper, kanaler, rør og andre svært tilgængelige steder. Ved hjælp af moderne udstyr og innovative metoder, og med udgangspunkt i jeres faciliteter, kan Mayday altid tilbyde den bedst egnede metode.

Skadedyrsbekæmpelse

Mayday udfører skadedyrsbekæmpelse i Storkøbenhavn og København.
Mayday er anerkendt inden for sikring mod skadedyr.

Håndværkerrengøring

Når en ejendom skal genetableres efter en skade, kan Mayday spare dig for dyre håndværkertimer på oprydning og
rengøring efter skader.

Vores håndværkerrengøring omfatter bortskaffelse af byggematerialer, aftørring, vask m.v.
Maydays medarbejdere besidder indgående kendskab til rengøringsprodukter og vælger derfor effektive, miljøvenlige og skånsomme rengøringsmetoder, med omtanke i forhold til øvrige faggrupper.

MAYDAY - industri - og skadeservice

HR-afdelingen bruger den nødvendige tid og energi på at rekruttere branchens dygtigste medarbejdere og et omfattende uddannelsesprogram sikrer, at medarbejderne er uddannet professionelt og optimalt, til at varetage, enhver form for skade.

• Mayday har 100% fokus på at servicere skaderamte kunder
• Maydays kvalitetskoncept sikrer et ensartet produkt i Storkøbenhavn og København. Døgnet rundt. Året rundt.

Uddannet i industri- og skadeservice
Mayday har eget uddannelsesprogram, som alle vores medarbejdere skal gennemgå programmet. Det sikrer, at medarbejderne har den nødvendige viden og erfaring i forhold til behandling og udbedring af skader.

Baseret på sunde værdier
Mayday en miljøbevidst, klimavenlig, ansvarlig socialøkonomisk virksomhed – både hvad angår personalepolitik, kundepolitik og ansvarlige holdninger til integration, ledige og hjælp til handicappede, seniorordninger, aftrædelsesordninger, rygepolitik, miljøvenlig kemi og rekvisitter. En overvejende del af Maydays kemi er svanemærket og godkendt af Astma-Allergi Forbundet. Mayday støtter Kræftens Bekæmpelse.

Ring nu