SANERINGSOPGAVER

Mayday har mange års erfaring inden for saneringsopgaver og
står klar til altid klar til at hjælpe.

Sanering med miljøet i centrum

Hos Mayday har vi altid tanke på miljøet i vores arbejde. Derfor har vi også fastsatte procedurer for, hvordan vi sanerer og skiller os af med vores affald.

Mayday tilbyder at udføre følgende typer saneringsopgaver:

 

Asbestsanering, miljøsanering

Asbest kan være farligt, når det nedtages og fjernes. Mayday har stor erfaring
i at fjerne alle former for asbest bl.a. nedtagning af asbesttage, asbestplader
og andre asbestholdige materialer.

ASBESTSTØV ER SUNDHEDSSKADELIGT

Derfor er det vigtigt at demontering og fjernelse håndteres på den rigtige måde og i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

 

HVAD ER ASBEST OG HVORFOR ER DET FARLIGT?

Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre.

Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder fibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive tyndere end 3 mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter). Når diameteren er under 3 mikrometer, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne. Dette støv er så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje.

 

ERFARNE MEDARBEJDERE

Da asbest ikke kan brænde og tåler op til 900 graders varme, har det været brugt til armering, isolering og brandsikring. Det bl.a. har været brugt i en lang række bygningsmaterialer op til midten af 1980’erne. Asbest kan findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægning og i særlige produkter, som asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyning, fugemasse og pudsmaterialer.

Asbest har været brugt til isolering af rør, beholdere, kedler, ventilationskanaler, pakninger i kedellåger og flangesamlinger m.m. Isoleringen er ofte udført med kiselgur blandet med asbest, men også isolering med næsten ren asbest kan forekomme.

 

PROFESSIONEL ASBEST FJERNELSE OG ASBEST-TEST

Det er vigtigt at asbesten nedtages, pakkes og transporteres på professionel vis, for at undgå, at mennesker og dyr kommer i kontakt med det sundhedsfarlige asbeststøv.

Mayday har gennem de sidste 20 år udviklet en veldokumenteret ekspertise på området. Derfor er Mayday i dag et af de førende firmaer for asbestsanering.

Vores tilgang til asbestopgaverne starter altid med en vurdering af omfanget af opgaven. Efter grundig planlægning fjernes de asbestholdige materialer under sikre forhold, med afdækning og undertryk, således at asbeststøvet ikke spreder sig.

Mayday afslutter opgaven med to gange grundig rengøring, for at sikre, at alt sundhedsskadeligt støv er helt væk. Efter endt arbejde udfører Mayday asbest-tests for at sikre kvaliteten og dokumentationen af vores arbejde.

Mange mindre opgaver kan udføres via poseløsninger, som gør processen let, hurtig og billig.

 

FJERNELSE AF ASBEST KØBENHAVN OG STORKØBENHAVN

Mayday udfører asbesttest og asbestsanering i København og Storkøbenhavn.

Vi tager os af både store og små opgaver – om du er privat eller et større firma/boligselskab, der skal have fjernet asbest, kan Mayday hjælpe.
Vi vurder altid opgaven inden den igangsættes, for at opnå den mest miljømæssige og rentable løsning.

Mayday har sanitører og projektledere, der har de lovpligtige kurser og som kræves, når man arbejder med fjernelse af asbest.

• Gennemgang af stedet/opgaven for asbest
• Anmeldelse af affald til de kommunale myndigheder
• Anmeldelse af byggeplads til arbejdstilsynet
• Håndtering af arbejdsmiljøkoordinering
• Håndtering af saneringsprocessen
• Håndtering af selve nedrivningen
• Håndtering af farligt affald

PCB-sanering

PCB (Polychlorerede Biphenyler) er en gruppe af kemiske stoffer, som er farlige og oversete.

PCB blev fra 1950 til 1976 anvendt som tilsætningsstoffer til fugemasser, thermorudelim og betonmaling, samt til væsker i kondensatorer m.v. Da PCB fordamper og vandrer gennem porøse materialer, kan det f.eks. forekomme i beton, mursten og trærammer, der grænser op til fuger eller thermorudelim, der indeholder PCB.

Siden 1986 har al anvendelse af PCB været forbudt i Danmark. En rapport om PCB og sundhed, som Miljøstyrelsen udsendte i 2009, har sat ny fokus på emnet.

PCB ER SUNDHEDSSKADELIGT

Det øger bl.a. risikoen for kræft, det nedbrydes kun langsomt.
Dansk Asbestforening har udgivet en PCB-vejledning, hvor du kan læse om PCB, prøvetagning og analyse for PCB, PCB-sanering m.m.
Mayday tilbyder komplette løsninger for håndtering af PCB.

Håndtering

• Prøvetagninger og registrering af PCB-indhold i fuger, termoruder, maling m.v.
• Handlingsplan for sanering af registrerede PCB-forekomster
• Arbejdsmiljørigtig PCB-sanering indvendigt og udvendigt udføres af specialister
• Effektiv sikring mod spredning af PCB til omgivelserne under saneringen
• Sikker og korrekt håndtering af PCB-holdigt affald
• Komplet dokumentation af hele saneringsforløbet

Nedrivning

Mayday udfører nedrivning af ejendomme for kommuner, forsikringsselskaber, erhverv og private

MAYDAY er en miljøsanering og nedrivningsvirksomhed, der løser både små og store entrepriser for erhverv og private på Sjælland, København, Nordsjælland, Syd, Midt, Vestsjælland samt Storkøbenhavn og omegn.

MAYDAY har viden og ekspertise plus adgang til gravemaskiner, lastbiler, materiel samt indgående erfaring omkring nedrivning og miljøsanering af:

• Industrikonstruktioner
• Fabrikker
• Broer
• Vej- og havneanlæg
• Huse
• Rækkehuse
• Haller
• Boligblokke
• Anlæg, generelt
• Stålhaller og stålkonstruktioner

MAYDAY er en grøn virksomhed, hvor vi har implementeret KMA processer, i alle entrepriser, både ved større og mindre opgaver. MAYDAY benytter en omfattende maskinpark, der er udrustet til at løse, selv de mest komplicerede opgaver, og vores dygtige specialiserede medarbejdere, sikrer effektivt, at vi leverer kvalitet til tiden hver gang.

Ved selektiv nedrivning og overholdelse af NMK96, er vores fokus på bæredygtighed, klima og miljøet i nedrivningen, MAYDAY arbejder konstant med at styrke og fremme ressourcelogistik, med størst mulig genanvendelse af byggeaffald i den cirkulære økonomi, og som en naturlig del i processen, udfører ressource-kortlægning inden opstart – med afsæt i miljøscreeningen, og med miljøsaneringen i højsædet.

MAYDAY udfører entrepriserne med omtanke, altafgørende respekt for miljøet og vores omgivelser. MAYDAY varetager den nødvendige positive og vigtige dialog med Kommunen, og alle nødvendige miljø tilladelser og godkendelser hos den pågældende kommune, hvori entreprisen bliver udført.

Som kunde, hos MAYDAY kan du trygt overlade hele forløbet til hos, uanset, om du ønsker at nedrive alt eller kun delvist, altså, om der tale indvendig rydning ifm. renovering og genopførelse, eller om vi, f.eks. skal totalnedrive et privat hus, en boligblok, erhvervsejendom, institution, industri eller udføre indvendig nedrivning, som beboelse– helt fra mindre indgreb til gennemgribende sanering og total nedrivning, MAYDAY udfører kort sagt, alt inden for nedrivning.
MAYDAY er beliggende på Frederiksberg i København.

I forbindelse med ombygning, byfornyelse eller renovering, sørger vi for miljøsanering og demontering af f.eks., gulvbelægninger, lofter, vægkonstruktioner, el, rør, ventilation, m.v.

SPECIALISTER I INDVENDIG NEDRIVNING AF BEBOEDE OG UBEBOEDE EJENDOMME

Mayday har mange års erfaring med indvendig nedrivning af beboede og ubeboede ejendomme, og derfor kan vi altid levere ydelser i topklasse, til erhvervskunder og private, uanset og du skal renovere delvist eller det er en hel ombygning, med overholdelse af det nye bygningsreglement. MAYDAY er med hele vejen, med forståelse og respekt for omgivelserne, beboere, bygherre, rådgiver og andre fagentrepriser.

Hos MAYDAY får du en samlet løsning på entreprisen, uanset om det er indvendig nedrivning, PCB sanering, asbestsanering eller generel miljøsanering i en samlet pakkeløsning, vi fjerner alle miljøskadelige stoffer.

MAYDAY sørger naturligvis også for transport og mulig genanvendelse af dit byggeaffald. MAYDAY varetager, de praktiske og administrative aspekter af affaldssorteringen og deponeringen samt står for udfyldningen af alle relevante formularer og anmeldelse af byggeaffaldet til kommunen. MAYDAY forsøger altid at holde støjniveauet nede, uden af arbejdstempoet daler.

MAYDAY udfører nedrivning med omtanke og med højst genanvendelses procent. MAYDAY værner om miljøet. Vi har en ambition om at drive en stærk og bæredygtig forretning, der skaber værdi for vores miljø, klima og efterkommere. MAYDAY har vi det nødvendige udstyr til total nedrivning. MAYDAY har erfaring og ekspertise i total nedrivning, hvilket betyder, du er sikret kvalitets arbejde til tiden.

VIL DU HØRE MERE?

Er du interesseret i at høre mere om MAYDAY eller priser, eller har du brug for hjælp til miljøsanering eller nedrivning? MAYDAY har stor ekspertise, så du er altid sikret kvalitet til tiden, til skarpe priser.

Du er meget velkommen til at ringe:70 605 114 eller, e-mail på info@may-day.dk, og få et uforpligtende tilbud. Vi ser frem til at høre fra dig!

MAYDAY starter altid samarbejdet, med grundigt, at gennemgå projektet og samtlige processer, risici og omkostninger, inden vi giver et tilbud.

MAYDAY ER EKSPERTER INDEN FOR NEDRIVNING AF HUSE

I Danmark er der i løbet af de sidste mange år kommet et stigende antal huse, som er for gamle til at kunne leve op til myndighedernes seneste krav om sikkerhed. Det kan i mange tilfælde blive langt dyrere, at totalrenovere end at investere i et helt nyt hus.
MAYDAY er eksperter i nedrivning af ældre huse.
MAYDAY har igennem årene både hjulpet privatpersoner, virksomheder og offentlige myndigheder med nedrivning af ældre boliger.

EFFEKTIV NEDRIVNING AF ÆLDRE BOLIGER

MAYDAY står altid klar til at hjælpe dig med din nedrivningsproces. Uanset, om du lige har købt en ny grund med et gammelt hus på, eller om dit hus er blevet for gammelt til at leve op til myndighedernes krav. Vi har meget stor erfaring med nedrivning af ældre boliger. Derfor kan vi altid sørge for at levere det bedst mulige resultat til alle vores kunder.
En nedrivning af et hus kan være en uoverskuelig proces for langt de fleste, fordi det kræver en lang række tunge maskiner – både til selve nedrivningen af huset, men også til transporten af affaldet. Hos os kan du dog få en samlet løsning til dit nedrivningsprojekt.
Vi sørger for at tage hensyn til din travle kalender og ikke mindst dine naboer. Derfor sørger vi altid for at holde støjniveauet nede, uden at arbejdstempoet falder, så du hurtigt kan få tag over hovedet igen.
Efter dit hus er revet forsvarligt ned, sørger vi også for bortskaffelse af byggeaffaldet. Når vi bearbejder affaldet undersøger vi mulighederne for, at genanvende dit byggeaffald. Hos os sørger vi for, at over 80% af vores byggeaffald kan genanvendes til andre formål.

VIL DU HØRE MERE?

Er du interesseret i at høre mere om MAYDAY eller priser, eller har du brug for hjælp til miljøsanering eller nedrivning? MAYDAY har stor ekspertise, så du er altid sikret kvalitet til tiden, til skarpe priser.

Du er meget velkommen til at ringe:70 605 114 eller, e-mail på info@may-day.dk, og få et uforpligtende tilbud. Vi ser frem til at høre fra dig!

MAYDAY starter altid samarbejdet, med grundigt, at gennemgå projektet og samtlige processer, risici og omkostninger, inden vi giver et tilbud.

Blysanering

Blymaling er en overset fare i hverdagen – en problemstilling de færreste forholder sig til. Blymaling er yderst sundhedsskadeligt og skal behandles på den rigtige måde.

Det er et krav fra Arbejdstilsynet, i forbindelse med en renovering, at overfladen af vægge som skal nedrives eller på anden måde gennembrydes, er registret for sundhedsskadelige stoffer, f.eks. bly.

Bly er, inden for meget kort tid, blevet aktuelt i forbindelse med byggeri og ses specielt i renoveringer af ældre ejendomme.

I forbindelse med en renovering og nedrivning af vægge og mure med blymaling er det vigtigt, at materialet bliver behandlet med forsigtighed og af medarbejdere med den rigtige ekspertise. Blymalingen bliver først farlig i det øjeblik den skaller, støver eller på anden måde kan optages igennem luftveje eller ved at “spise” støvet.

MAYDAY - industri - og skadeservice

HR-afdelingen bruger den nødvendige tid og energi på at rekruttere branchens dygtigste medarbejdere og et omfattende uddannelsesprogram sikrer, at medarbejderne er uddannet professionelt og optimalt, til at varetage, enhver form for skade.

• Mayday har 100% fokus på at servicere skaderamte kunder
• Maydays kvalitetskoncept sikrer et ensartet produkt i Storkøbenhavn og København. Døgnet rundt. Året rundt.

Uddannet i industri- og skadeservice
Mayday har eget uddannelsesprogram, som alle vores medarbejdere skal gennemgå programmet. Det sikrer, at medarbejderne har den nødvendige viden og erfaring i forhold til behandling og udbedring af skader.

Baseret på sunde værdier
Mayday en miljøbevidst, klimavenlig, ansvarlig socialøkonomisk virksomhed – både hvad angår personalepolitik, kundepolitik og ansvarlige holdninger til integration, ledige og hjælp til handicappede, seniorordninger, aftrædelsesordninger, rygepolitik, miljøvenlig kemi og rekvisitter. En overvejende del af Maydays kemi er svanemærket og godkendt af Astma-Allergi Forbundet. Mayday støtter Kræftens Bekæmpelse.