Bekæmpelse af skimmelsvamp

Bekæmpelse af skimmelsvamp, skimmelsvampsanering, skimmelafrensning (Micro Clean og isblæsning) Skimmelsvamp skal bekæmpes med rettidig omhu for at undgå følgeskader og langvarige problemer.

Skimmelsvamp loft

MERE OM SKIMMELSVAMP

HVAD ER SKIMMELSVAMP ?

Skimmelsvamp er en fællesbetegnelse for en række forskellige svampe, som vi mennesker generelt har det svært med og som ofte optræder i vores umiddelbare nærhed. Da svampen trives ved høj luftfugtighed, gerne over 75%, vil man ofte opleve skimmelsvamp i f.eks. kældre, på indersiden af ydermure, hvor der kan optræde kondens, og på steder i bygningens konstruktion, som man slet ikke kan se til daglig.

Men selvom skimmelsvampen ikke kan ses, er den stadig farlig. Den er kendt for at genere særligt astmatikere, som får problemer med vejrtrækningen, men er også sat i forbindelse med symptomer som fx. hovedpine, næseblod og generelt ubehag og træthed. Det er derfor vigtigt at man respekterer skimmelsvamp og bruger professionelle aktører til at bekæmpe den. Med erfaring og knowhow finder Mayday kilden og fjerner den, så du igen kan opholde dig trygt i bygningen.

Husk at skimmelsvamp også kan være et problem efter fx. brandskade, hvor slukningsarbejdet efterlader fugt i bygningsdele, hvilket igen kan udvikle sig til skimmelproblemer.

Der findes skimmelsvampe overalt i naturen, hvor de indgår som en naturlig del af kredsløbet. De fleste skimmelsvampe er ikke farlige for mennesker, og de skadelige bliver kun problematiske, hvis de begynder at vokse i bygninger og boliger. Der findes mellem 12-14 skimmelsvampe, der kan vokse i boliger og som er kendt for at give ubehag, og kun tre, der kan producere svampetoksiner, der kan give ubehag og forværrer indeklimaet.

Der vil næsten altid være sporer af skimmelsvamp i luften i vores boliger, da skimmelsvampe findes overalt i naturen. De fleste skimmelsvampe er ikke farlige for mennesker og sporerne kan ikke vokse i bygninger medmindre der rigtige vækstbetingelser er tilstede. Det er altid bedst at undgå at skimmelsvampene får gode vækstbetingelser ved at holde bygninger rene og tørre.

ER SKIMMELSVAMP FARLIGT?

Det er kun nogle typer skimmelsvampe, der er farlige – derfor bør du få foretaget tests af professionelle, der kan fastslå hvilken type skimmelsvamp, din bolig er angrebet af. Svampene frigiver stoffer og toksiner som mennesker kan reagere på. Det er dog ikke alle, der reagerer på svampene.

Mellem 1-3% af befolkningen er decideret allergiske mod skimmelsvampe. Du behøver dog ikke at være allergisk for at reagere på svampene. Skimmelsvampe kan fremkalde forskellige symptomer som irriterede slimhinder, åndedrætsbesvær, hudkløe, hovedpine og koncentrationsbesvær.

Der kan ikke fastlægges præcist hvilke mængder skimmelsvampe, der kan være sundhedsskadeligt. Der er nemlig forskelligt fra person til person, hvor kraftigt de reagerer på svampene.

MAYDAY ER SPECIALISERET I AT HÅNDTERE KOMPLEKSE MILJØSANERINGSOPGAVER

Mayday er eksperter i at behandle og fjerne skimmelsvamp. Vi råder over et komplet sortiment af moderne specialudstyr, og kan derfor behandle og fjerne skimmelsvamp i fredede ejendomme, svært tilgængelige konstruktioner m.v. Vi anvender altid anerkendte skimmelsaneringsmetoder, eksempelvis: mekanisk afrensning, kemisk afrensning, tørdamp (Micro Clean) og tørisblæsning.

 

SKIMMELSVAMP KAN VÆRE FARLIGT FOR HELBREDET

Derfor er det vigtigt at undgå angreb af skimmelsvamp og reagere hurtigt, når der konstateres skimmelsvamp i en bygning. Skimmelsvampsanering skal udføres af professionelle for at sikre bedre indemiljø og korrekt fjernelse af svampeangrebet. Maydays ansatte er professionelt uddannede til at håndtere skimmelsvampe og har lang erfaring med at håndtere skimmelsvamp sikkert i private boliger, firmaejendomme og offentlige institutioner. Mayday foretager en række tests for at vurdere omfanget af skimmelsvampeangreb og hvordan saneringen skal foretages.

Skimmelsvamp i både nye og ældre bygninger er blevet et stigende problem, og moderne isolering har medvirket til massiv opblomstring. Derfor er det vigtigt, at der fra start benyttes professionel ekspertise når skimmelproblemer opstår. Mayday har mange års erfaring i udbedring af boliger efter skimmelsvamp angreb.

Mayday udfører en række opgaver inden for skimmelproblemer, bekæmpelse af skimmelsvamp og indeklimaproblemer, og har et stærkt samarbejde med flere partnere, som står klar til at assistere i udførelsen af udbedringen, fordi tiden er vigtig faktor.

• Rådgivning om skimmelproblemer
• Fastlæggelse af type skimmelsvamp
• Podningstest af skimmelsvamp
• Sanering og fjernelse af skimmelsvamp
• Affugtning
• Renovering
• Kvalitetssikring i forbindelse med skadeudbedring

 

MAYDAY FJERNER SKIMMELSVAMP

Større skimmelsvampeangreb skal bekæmpes af professionelle. Hvis din bolig har skimmelsvampe på områder over en kvadratmeter i brugsområder, regnes det for et større angreb. Oplever du skimmelsvampeangreb på over 20 x 20 cm kan det være en god idé at få besøg af en professionel for at konstatere hvilken type svamp, der er tale om og hvorvidt der er angreb på større områder, der ikke er synlige. Skimmelsvamp kan brede sig langt bag tapeter, fodpaneler m.v. før det bliver synligt på overfladen.

Skimmelsvampe kan også være farlige at håndtere og sporer kan blive spredt ud i boligen hvis angrebet ikke håndteres korrekt. Behandlingen kræver professionelt udstyr og viden om bekæmpelsesmidler, der kan være skadelige, hvis de bruges forkert.
Mayday udfører en række tests for at konstatere hvilken type skimmelsvamp der er tale om og bedømme omfanget af angrebet. Derefter vurderer vi hvilken afrensningsmetode, der er bedst og billigst for at komme skimmelsvampen til livs. Typisk kan en specialsuger med efterfølgende afrensning med specialvæsker være tilstrækkeligt.

Alle opgaver afsluttes med en fyldestgørende rapport med fotodokumentation af skimmelangrebet, hvilket mange har brug for i relation til eventuelle forsikringssager.

GODE RÅD OM SKIMMELSVAMP

Det kan du selv gøre for at undgå skimmelsvamp

Forebyggelse er langt bedre end nedkæmpning, når det drejer sig om skimmelsvamp.

Skimmelsvamp kræver organisk materiale, fugt og ilt for at vokse. Du kan ikke undgå organisk materiale og ilt, men du kan sørge for, at der ikke er fugt nok til at svampene kan gro. Den høje luftfugtighed kan opstå i vådrum, køkkener, ved kuldebroer, hvor der opstår kondens, lækkende vandrør, og dårlig isolering.

Undgå at producerer for meget fugt:
• Tænd for emhætten når du laver mad
• Undgå at tørre tøj indendørs
• Luft ud i badeværelset og tør efter med en svaber
• Hold øje med fugtskader, radiatorer og vandforbrug. Hvis radiatoren lækker, skabes det fugt i boligen. Ligeledes kan pludselig øget vandforbrug tyde på lækkende vandrør.
• Hold øje med at nedløbsrør og tagrør er tætte
• Fjern kondens på vinduer o.l.
• Luft ud og sørg for luftcirkulation
• Luft ud mindst tre gange om dagen
• Undgå kolde områder i boligen, hvor der kan danne sig kondens
• Undgå at sætte møbler helt op ad kolde ydervægge

Gør rent
• Gør grundigt rent med jævne mellemrum, særligt i køkken og på badeværelset – gerne mindst en gang om ugen.
• De fleste små og overfladiske skimmelsvampeangreb kan ofte fjernes med almindelig vand og sæbe. Svampe- og bakteriedræbende midler, rengøringsmidler med klor o.l. bør ikke bruges til jævnlig rengøring.

Vi rykker ud 24 timer i døgnet

Vi er vant til akutte opkald og kan altid løse opgaver med kort varsel.

Få mere information og lad os mødes, tale sammen og benyt derefter Mayday som jeres nye stabile, fleksible, tillidsfulde og kompetente samarbejdspartner og leverandør i mange år frem.

MAYDAY - industri - og skadeservice

HR-afdelingen bruger den nødvendige tid og energi på at rekruttere branchens dygtigste medarbejdere og et omfattende uddannelsesprogram sikrer, at medarbejderne er uddannet professionelt og optimalt, til at varetage, enhver form for skade.

• Mayday har 100% fokus på at servicere skaderamte kunder
• Maydays kvalitetskoncept sikrer et ensartet produkt i Storkøbenhavn og København. Døgnet rundt. Året rundt.

Uddannet i industri- og skadeservice
Mayday har eget uddannelsesprogram, som alle vores medarbejdere skal gennemgå programmet. Det sikrer, at medarbejderne har den nødvendige viden og erfaring i forhold til behandling og udbedring af skader.

Baseret på sunde værdier
Mayday en miljøbevidst, klimavenlig, ansvarlig socialøkonomisk virksomhed – både hvad angår personalepolitik, kundepolitik og ansvarlige holdninger til integration, ledige og hjælp til handicappede, seniorordninger, aftrædelsesordninger, rygepolitik, miljøvenlig kemi og rekvisitter. En overvejende del af Maydays kemi er svanemærket og godkendt af Astma-Allergi Forbundet. Mayday støtter Kræftens Bekæmpelse.

Ring nu