Vandskade – hurtig og professionel hjælp

Mayday har 20 års erfaring med håndtering af vandskader.
Mayday rykker ud døgnet rundt, året rundt, for at begrænse skaderne.

VAND OG FUGT KAN HURTIGT GØRE STOR SKADE PÅ BYGNINGER OG INDBO

Derfor er det vigtigt at du får standset vandskaden hurtigst muligt og iværksat den rigtige indsats fra starten. Med professionel hjælp får du begrænset følgeskader og afkorter skadesforløbet. Den samlede omkostning for udbedring af vandskaden bliver ofte også mindre.

Mayday er specialister i opsugning af vand, efterfølgende rengøring og affugtning samt desinficering efter urent vand. Mange vandskader medfører indtrængning af kloakvand eller andet urent vand. Det urene vand kan indeholde kolibakterier og en lang række andre bakterier, der er farlige for helbredet. Derfor bør du undgå selv at håndtere oprydning efter en vandskade, hvor der kan være indtrængen af urent vand. En del forsikringsselskaber kræver også, at et professionelt firma skal håndtere vandskaden.

Mayday begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader. Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed hos os, indtil forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb. Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet kan også være en løsning i nogle situationer.

Bekæmpelse af vandskade er en tillidssag. Med Mayday får du en professionel leverandør med fokus på langsigtede og sikre resultater.

Mayday er en landsdækkende udbyder af alle former for skadeservice, og hos os er bekæmpelse af vandskade en naturlig del af produktudbuddet.

Vi rykker ud 24 timer i døgnet

Vi er vant til akutte opkald og kan altid løse opgaver med kort varsel.

Få mere information og lad os mødes, tale sammen og benyt derefter Mayday som jeres nye stabile, fleksible, tillidsfulde og kompetente samarbejdspartner og leverandør i mange år frem.

ERFARNE MEDARBEJDERE

Her får du altid professionel betjening og vores erfarne medarbejdere tager sig af alle former for vandskade, f.eks.:

• Vandskade i forbindelse med skybrud
• Vandskade i forbindelse med brand
• Opsamling af vand
• Korrosionsbeskyttelse
• Opsætning af affugter
• Fugtmålinger
• Fugtrapporter
• Rengøring efter vandskade
• Desinficering efter vandskade
• Nedpakning og flytning af indbo
• Rengøring af indbo

Som boligejer eller bygningsadministrator er det vigtigt at agere med respekt for den lange række af følgeskader, der kan opleves efter en vandskade.
Skimmelsvamp kan skjule sig for øjet, men er en af de væsentligste og farligste følger af en vandskade.

Lad Mayday vurdere følgeindsatsen efter din vandskade, så du får den optimale indsats.

MAYDAY - industri - og skadeservice

HR-afdelingen bruger den nødvendige tid og energi på at rekruttere branchens dygtigste medarbejdere og et omfattende uddannelsesprogram sikrer, at medarbejderne er uddannet professionelt og optimalt, til at varetage, enhver form for skade.

• Mayday har 100% fokus på at servicere skaderamte kunder
• Maydays kvalitetskoncept sikrer et ensartet produkt i Storkøbenhavn og København. Døgnet rundt. Året rundt.

Uddannet i industri- og skadeservice
Mayday har eget uddannelsesprogram, som alle vores medarbejdere skal gennemgå programmet. Det sikrer, at medarbejderne har den nødvendige viden og erfaring i forhold til behandling og udbedring af skader.

Baseret på sunde værdier
Mayday en miljøbevidst, klimavenlig, ansvarlig socialøkonomisk virksomhed – både hvad angår personalepolitik, kundepolitik og ansvarlige holdninger til integration, ledige og hjælp til handicappede, seniorordninger, aftrædelsesordninger, rygepolitik, miljøvenlig kemi og rekvisitter. En overvejende del af Maydays kemi er svanemærket og godkendt af Astma-Allergi Forbundet. Mayday støtter Kræftens Bekæmpelse.

Ring nu