Bæredygtighed

MAYDAY tager ansvar – for miljø, medarbejdere og det samfund, vi lever i. Vi ønsker at være medvirkende til at bygge en bedre verden til vores børn og børnebørn.

Vores CSR-politik tager udgangspunkt i mennesker og miljø. Vi ønsker at drive en virksomhed, hvor vi viser omsorg og er engageret i det enkelte menneske, samfundet og omgivelserne – og vi ønsker at bidrage med en positiv merværdi for alle involverede parter.

Hello Hero

ISO 9001

MAYDAY er bevidst om virksomhedens sociale ansvar, og vi har derfor tilsluttet os de 10 principper i FN’s Global Compact vedrørende menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og anti-korruption.

Vores primære fokus ligger på mennesker og miljø.

 

Miljø

MAYDAY har indført skrappe retningslinjer i forbindelse med brug af kemikalier i de daglige arbejdsprocesser, der som minimum skal:

Bæredygtighed er ens
for alle

Hos MAYDAY tror vi på, at uddannelse af medarbejderne er vejen mod en ensartet høj kvalitet. Det gælder også, når det kommer til bæredygtighed.

Den enkelte medarbejder får en grundig introduktion til vores værdier og krav til socialt såvel som miljømæssigt ansvar, og du kan derfor være sikker på at modtage kompetent service med et konstant fokus på at løse opgaven på bedst mulig vis for mennesker, miljø og bygninger.

Baseret på sunde værdier

MAYDAY er en miljøbevidst, klimavenlig og ansvarlig socialøkonomisk virksomhed baseret på sunde værdier.

Det kommer til udtryk i vores personale- og kundepolitik samt gennem ansvarlige holdninger til integration, ledige, hjælp til handicappede, seniorordninger og aftrædelsesordninger. Derudover har vi en rygepolitik samt en holdning til miljøvenlig kemi og rekvisitter, og en overvejende del af MAYDAYs kemi er svanemærket og godkendt af Astma-Allergi Danmark.