KMA – Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Hos MAYDAY betyder vores medarbejderes trivsel alt. Den er udgangspunktet for en god hverdag, hvor kundernes opgaver løses effektivt og til fuld tilfredshed.

Vores arbejdsmiljøpolitik skal sikre et sikkert, trygt og sundt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk, der til hver en tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt skal arbejdsforholdende være fuldt forsvarlige hver eneste dag, hver eneste sted.

Hello Hero
Hello Hero

Sikkerhedsreglerne skal overholdes

Et af de vigtigste punkter for et sikkert arbejdsmiljø er forebyggelse af arbejdsulykker. Hos MAYDAY sikres det fysiske arbejdsmiljø gennem uddannelse, klare instrukser og optimal beskyttelse.

Uddannelse, instrukser og beskyttelse

MAYDAY opfordrer alle medarbejdere til at tage stilling til deres arbejdsmiljø samt rapportere ulykker, nær ved-ulykker og uhensigtsmæssigheder. Alle hændelser bliver registreret og anmeldt til Arbejdstilsynet.

Informations- og arbejdsmiljøhåndbog

Alle medarbejdere hos MAYDAY får udleveret den interne “Informations- og arbejdsmiljøhåndbog,” der beskriver sikkerhedsregler, beredskabsplan ved ulykker, sikkerhedsinstruktioner og anvisninger på, hvor man kan finde yderligere information.

Nye medarbejdere får gennemgået de generelle sikkerhedsregler og får den nødvendige oplæring i maskiner og arbejdsprocedurer, så vigtigheden af god sikkerhed italesættes for alle. Derudover igangsættes yderligere uddannelsesprocedurer efter behov.

PSS & APV

For at sikre det høje sikkerhedsniveau i dagligdagen er der på samtlige byggepladser en Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), mens der ved alle opgaver udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), hvori alle medarbejdere inddrages.

Mål med sikkerheden

Det er MAYDAYs mål at forblive en sikker og sund arbejdsplads samt kontinuerligt at udvikle og forbedre både arbejdsmiljøet og sikkerhedesarbejdes, således at alt vores arbejde udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Sikkerhed og samarbejde

MAYDAY er certificeret inden for kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og arbejdsmiljøledelse (ISO 45001).

ISO-certificeringerne betyder, at vi kontinuerligt skal leve op til målene i de respektive standarder såvel som vores egne interne mål for ledelse, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Det er derfor særligt vigtigt for os, at samarbejdet med andre virksomheder giver anledning til i fællesskab at leve op til standarderne.

I den forbindelse har MAYDAY udarbejdet en folder om sikkerhed og samarbejde som en hjælp til leverandører og samarbejdspartnere. Folderen opstiller vores krav og påbud i forbindelse med et samarbejde med MAYDAY.