Vandskade – hurtig og professionel hjælp

MAYDAY har mere end 20 års erfaring med håndtering af akutte vandskader og fugtskader samt efterfølgende udbedring af følgeskader.

Hurtig respons ved vand-
og fugtskader

Vand og fugt kan gøre store skader på bygninger og indbo. Derfor er det vigtigt, at du får standset vandskaden hurtigst muligt og iværksat den rette indsats fra begyndelsen.

Med professionel hjælp får du begrænset følgeskader og afkortet skadesforløbet, og den samlede omkostning for udbedring af vandskaden bliver ofte mindre, jo hurtigere du reagerer.

Professionel håndtering af vandskade

MAYDAY er specialister i opsugning af vand, efterfølgende rengøring og affugtning samt desinficering efter urent vand.

Mange vandskader medfører indtrængning af kloakvand eller andet urent vand, der kan indeholde bakterier, som er farlige for helbredet. Derfor bør du aldrig håndtere en oprydning efter en vandskade på egen hånd – der skal professionel assistance til.

Vi begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader. Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed hos os, indtil forsikringsselskabet giver grønt lys til det videre forløb.

MAYDAY – vi dækker hele Storkøbenhavn

Bekæmpelse af vandskade er en tillidssag. Med MAYDAY som din samarbejdspartner får du en leverandør med fokus på langsigtede og bæredygtige resultater.

Vi tilbyder landsdækkende skadeservice, og hos os er bekæmpelse af vandskade en naturlig del af vores serviceydelser.

Vi rykker ud alle
døgnets 24 timer

Hos MAYDAY er vi vant til akutte opkald, og vi kan løse opgaver med kort varsel.

Brug MAYDAY som jeres stabile, fleksible, pålidelige og kompetente samarbejdspartner og leverandør af serviceydelser i mange år frem.

ISO-
certificeringer

Hos MAYDAY har vi flere ISO-certificeringer, der hjælper os med at holde fokus og skabe kontinuerlig forbedring for kunder, medarbejdere og miljø.

Erfarne medarbejdere

Hos MAYDAY får du altid professionel betjening, og vores erfarne medarbejdere tager sig af alle former for vandskade, herunder:

Lad MAYDAY vurdere følgeindsatsen efter din vandskade, så du får den optimale indsats.