ISO certificeret

Hos MAYDAY står vi på mål for kvaliteten af vores arbejde, og vores ISO-certificeringer er din garanti for optimale og kvalitetssikrede processer.

Vi er certificeret inden for kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og arbejdsmiljøledelse (ISO 45001).

Hello Hero

ISO 9001

Øgede juridiske krav såvel som kundekrav skaber et behov for forbedret kvalitet på tværs af organisationer.

Den mest effektive måde at møde kravene samt demonstrere løbende forbedringer er med et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret til den internationalt anerkendte ISO 9001:2015.

Certificeringen til ISO 9001 har hjulpet MAYDAY med at implementere strømlinede processer samt forbedre driftseffektiviteten og dermed sikre de rigtige beslutninger – til gavn og glæde for vores kunder.

Ledelsen i MAYDAY bruger et ledelsessystem, der gør det muligt at følge kvalitetsniveauet i virksomheden. Arbejdsgangene fungerer, og medarbejderne bidrager personligt til øget effektivitet.

Øvrige fordele ved at arbejde med ISO 9001

ISO 14001

Den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 blev lanceret i 1996 og er senest blevet revideret i 2015. Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden.

Et miljøledelsessystem efter ISO 14001 har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence samt beskriver miljøopgaver i hverdagen.

ISO 14001 – krav til miljøledelsessystemet

ISO 14001 krav

Miljøstandarden stiller specifikke krav til, at MAYDAY identificerer og forstår de miljømæssige påvirkninger ift. aktiviteter, produkter og services.

Først og fremmest er et vigtigt krav i ISO 14001, at MAYDAY fastlægger en miljøpolitik samt samt miljømålsætninger, hvilket har udmøntet sig i følgende:

Derfor er ISO 14001 vigtig

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard inden for miljøledelsessystemer. Med denne ISO-certificering viser MAYDAY således, at vi har de rette værktøjer til at levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser.

ISO 14001 er din garanti for, at MAYDAY er medvirkende til at reducere forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet.

ISO 45001

Hver eneste dag dør mennesker stadig af arbejdsrelaterede ulykker eller sygdomme. Desuden er vigtigheden af at tage hensyn til medarbejdernes psykosociale trivsel steget under pandemien. At sikre medarbejdernes sikkerhed og reducere risiciene på arbejdspladsen er i stigende grad centralt for at sikre en sund virksomhed.

ISO 45001 er en international standard for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, som opstiller krav til opbygning af et sundt ledelsessystem. Yderligere støtter ISO 45001 i at sikre overholdelse og opfylde juridiske forpligtelser.

ISO 45001 anvender ISO High Level Structure (HLS), som definerer strukturen for alle ISO-standarder, hvilket letter integrationen med andre generiske ledelsessystemstandarder. Dette er til fordel for virksomheder, der allerede er certificeret efter standarder som ISO 9001 og ISO 14001.

MAYDAY er ISO 45001-certificeret

Certificeringen til ISO 45001 beviser, at MAYDAY har et arbejdsmiljøledelsessystem, der er i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Standarden stiller blandt andet krav til, at MAYDAY skal:

ISO 45001 giver mange muligheder

Certificeringen i ISO 45001 er ikke kun en sikkerhed for dig som kunde – det er også et internt arbejdsredskab, der giver os mulighed for:

Arbejdstilsynets kronesmiley

MAYDAY har kombineret ISO 45001 med Arbejdstilsynets supplerende krav og derved opnået en grøn kronesmiley.

Bæredygtighed er ens
for alle

Hos MAYDAY tror vi på, at uddannelse af medarbejderne er vejen mod en ensartet høj kvalitet. Det gælder også, når det kommer til bæredygtighed.

Den enkelte medarbejder får en grundig introduktion til vores værdier og krav til socialt såvel som miljømæssigt ansvar, og du kan derfor være sikker på at modtage kompetent service med et konstant fokus på at løse opgaven på bedst mulig vis for mennesker, miljø og bygninger.

Baseret på sunde værdier

MAYDAY er en miljøbevidst, klimavenlig og ansvarlig socialøkonomisk virksomhed baseret på sunde værdier.

Det kommer til udtryk i vores personale- og kundepolitik samt gennem ansvarlige holdninger til integration, ledige, hjælp til handicappede, seniorordninger og aftrædelsesordninger. Derudover har vi en rygepolitik samt en holdning til miljøvenlig kemi og rekvisitter, og en overvejende del af MAYDAYs kemi er svanemærket og godkendt af Astma-Allergi Danmark.