OM MAYDAY

Mayday er en virksomhed, der arbejder med akut assistance ved
brandskade, vandskade, 
skimmel, fugtskader samt mange andre skader.

Om Mayday

MAYDAY´s brede netværk

Mayday arbejder sammen med forsikringsselskaber, boligselskaber, regioner, kommuner, beredskab, universiteter og private virksomheder og borgere.

Vagtbiler yder akut hjælp over hele landet døgnet rundt
Maydays medarbejdere er velplaceret i Storkøbenhavn og København, fordi vi VIL overholde udkaldstiden på 60 min. Mayday skadeservice består af en vognpark med vagtbiler, der er udstyret til at klare alle former for akut opståede skader. Mayday har døgnvagt, således er Mayday altid klar med akut assistance. Mayday kan være fremme i København og Storkøbenhavn inden for 60 minutter.

Læs mere herunder

Om Mayday

MAYDAYS BREDE NETVÆRK

Mayday arbejder sammen med forsikringsselskaber, boligselskaber, regioner, kommuner, beredskab, universiteter og private virksomheder og borgere.

Vagtbiler yder akut hjælp over hele landet døgnet rundt
Maydays medarbejdere er velplaceret i Storkøbenhavn og København, fordi vi VIL overholde udkaldstiden på 60 min. Mayday skadeservice består af en vognpark med vagtbiler, der er udstyret til at klare alle former for akut opståede skader. Mayday har døgnvagt, således er Mayday altid klar med akut assistance. Mayday kan være fremme i København og Storkøbenhavn inden for 60 minutter.

MAYDAY – INDUSTRI- OG SKADESERVICE

HR-afdelingen bruger den nødvendige tid og energi på at rekruttere branchens dygtigste medarbejdere og et omfattende uddannelsesprogram sikrer, at medarbejderne er uddannet professionelt og optimalt, til at varetage, enhver form for skade.

• Mayday har 100% fokus på at servicere skaderamte kunder
• Maydays kvalitetskoncept sikrer et ensartet produkt i Storkøbenhavn og København. Døgnet rundt. Året rundt.

Uddannet i industri- og skadeservice
Mayday har eget uddannelsesprogram, som alle vores medarbejdere skal gennemgå programmet. Det sikrer, at medarbejderne har den nødvendige viden og erfaring i forhold til behandling og udbedring af skader.

Baseret på sunde værdier
Mayday en miljøbevidst, klimavenlig, ansvarlig socialøkonomisk virksomhed – både hvad angår personalepolitik, kundepolitik og ansvarlige holdninger til integration, ledige og hjælp til handicappede, seniorordninger, aftrædelsesordninger, rygepolitik, miljøvenlig kemi og rekvisitter. En overvejende del af Maydays kemi er svanemærket og godkendt af Astma-Allergi Forbundet. Mayday støtter Kræftens Bekæmpelse.

Hvem er vi

VI HJÆLPER FRA START TIL SLUT

Mayday sørger for skadeopgørelse, rapportering samt dokumentation til forsikringsselskaberne.
Mayday kvalitetssikrer opgaven via fotoregistrering og løbende kvalitetskontrol.
Mayday besigtiger skaden og holder en løbende kommunikation mellem skadelidte, håndværkere, ejendomsadministrationer, forsikringsselskaber m.v.
Mayday opretter og registrerer alt vedrørende skaderne.

 

VORES IDÉGRUNDLAG ER BASERET PÅ

• Styring
• Uddannelse
• Dokumentation
• Kvalitetssikring
• Kommunikation

Til styring af skaderne inden for brand, vand, hærværk m.v. har Mayday erfarne projektledere med mange års erfaring.
Projektlederne har kunderne i fokus og assisterer både kunder og skadelidte igennem den proces, en skade medfører.

Vision, mission og værdier

Mayday bygger på et effektivt, troværdigt, ansvarligt og løsningsorienteret mindset.
Mayday er en bygge-, service- og rengøringsvirksomhed, der er baseret på sunde klimavenlige og bæredygtige værdier.

DOKUMENTEREDE VÆRDIER

De sunde klimavenlige og bæredygtige værdier er dokumenteret i vores manualer for Kvalitetsstyring, Miljø og Personale. Disse er suppleret af medarbejderhåndbogen, der i detaljer beskriver Maydays tiltag, som vi har indført for at sikre leveringen af bygge, skadeservice og rengøringsservice af høj kvalitet – under størst muligt hensyn til globalt miljø og arbejdsmiljøet for medarbejderne.

 

MANUAL

Mayday har udarbejdet en manual, der beskriver organisationsstrukturen og de specifikke værdier og kvalifikationer, som kendetegner Mayday.

Mayday vil være en af de markedsledende virksomheder inden for skadeservice, industri- og ejendomsservice i København og Storkøbenhavn. Mayday er grundlagt i Danmark i 2013 og vil være en af markedets bedste til at vedligeholde bygningsaktiver, forebygge og minimere skader, samt redde værdier.

 

Tryghed

Kvalitetssikringssystem

KVALITETSSTYRINGSMANUALEN

Mayday benytter et kvalitetssikringssystem, der dækker alle produktionsled i virksomheden – fra salg til daglig drift.

Kvalitetsstyringsmanualen danner grundlag for det system, der anvendes i virksomheden og udgør en grundlæggende del af uddannelsessystemet.

Gennemførslen af kvalitetsstyringsprocedurerne sikres ved hjælp af en række værktøjer, der benyttes af kvalitetsinspektørerne og projektledere i virksomheden ved igangsætning, styring, kontrol og resultatfastholdelse.

Kvalitetsstyringssystemet er IT-baseret for at sikre kontinuitet og ensartethed. Ved anvendelse af IT til tilsyn, overvågning, registrering og kvalitetsbedømmelse undgås uønsket vilkårlighed i udførsel, prøveudtagning og bedømmelse.

PROCEDURERNE

Procedurerne for kvalitetsstyring opdateres løbende og skal til stadighed leve op til virksomhedens og kundernes krav og normer.

Kvalitetsstyringssystemet er kompatibelt med officielle kvalitetsnormer, herunder kvalitetsstandarden DS/INSTA 800, der fortrinsvis anvendes ved udbud ved større offentlige rengøringsentrepriser.

Mayday er bevidste om at udfaldet af den daglige indsats til stadighed afhænger af holdningen til arbejdets udførelse. Mayday gør løbende en indsats for at sikre, at virksomheden, som minimum, leverer den kvalitet, som vi har lovet.

Miljøpolitik

OFFICIEL MILJØPOLITIK

Mayday tillægger det globale miljø, klimaet, bæredygtighed og arbejdsmiljøet for medarbejderne afgørende betydning.

Derfor er der udarbejdet en officiel miljøpolitik, som beskriver alle de miljøtiltag og en miljøhandlingsplan, der ligger til grund for virksomhedens aktiviteter og struktur.

Miljøpolitikken vedlægges som bilag i tilbudsgivning og formidler budskabet om at drage omsorg for miljøet Den bruges desuden i det interne uddannelsessystem. Medarbejderne undervises i forsvarlig og korrekt håndtering af miljøskånsom kemi, remedier og metodik.

Virksomheden committer sig til at bruge miljøpolitikken som reference i dagligdagen, uanset om det drejer sig om indkøb, tilbudsgivning eller indførelsen af ny metodik.

Miljøarbejde er et progressivt forløb, der konstant er i udvikling og kræver revision af hidtidige opfattelser, hvilket gør at der jævnligt bliver revideret i miljøpolitikken i takt med udviklingen i samfundet.

Mayday tager ansvar for virksomhedens miljøpåvirkning. Derfor arbejder vi løbende på at forbedre vores miljøpræstation og klimapåvirkning.

ARBEJDET MED MILJØ OG KLIMA I MAYDA, SOM TAGER UDGANGSPUNKT I:

• Miljøvenlige rengøringsprodukter
• Metodebeskrivelser og APV
• Logistisk optimering ved hjælp af IT
• Håndtering og bortskaffelse af affald
• Optimering af bilpark

Konkret vil Mayday minimere miljømæssig effekt af arbejdet ved hjælp af:

• Løbende forbedringer af effektivitet, lønsomhed og miljø/klimamæssig påvirkning.
• Systematisk vedligehold af udstyr, resulterende i lavest mulig strømforbrug
• Selvrensende og energibesparende maskiner
• Krav om svanemærkede rengøringsmidler
• Korrekt dosering
• Korrekt bortskaffelse af kemikalier
• Affaldssortering
• Optimering af bilpark til klasse A++ på alle nye leasingbiler

Mangeskade situation

Mayday benytter et mangeskade koncept, der tager hensyn til alle
de problemstillinger, som opstår når skadesituationen er ekstrem.

MANGESKADE BEREDSKABET

Mangeskade beredskabet sikrer at alle nøglemedarbejdere i virksomheden er trænet i de opgaver og handlinger, der skal til for at kunne sikre størst mulig effektivitet i mangeskadesituationen. Alle er blevet instrueret og ved præcis hvordan der ageres når situationen opstår!

Forskellen fra den almindelige daglige drift er ikke overvældende og betyder at kommandocentralen opskaleres og udvides – således at Mayday kan håndtere denne, for mange, komplicerede og kaotiske situation.

Elektronisk håndtering af alle processer gør det let og overskueligt at håndtere mangeskade situationen i god ro og orden.

 

REVIDERING AF SITUATION

Mayday har adgang til et af branchens største lagre inden for maskiner og værktøj til mangeskade situationen, herunder ressourcer i form af pumper, materialer, affugtere, specielgrej m.v.

Under mangeskadesituationen revideres situationen løbende i takt med at der sker ændringer i opgavetilstrømningen og opgaverne ændres fra ”første indsats” til ”anden indsats”.

Umiddelbart efter en konkret mangeskade situation foretages en evaluering af indsatsen og arbejdsgangen, og erfaringerne omsættes til nye forbedringer og effektiviseringer.

Ring trygt til Mayday når skaden sker!

Personale

Socialt ansvar og CSR

MAYDAY TROR PÅ VÆRDIEN AF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Mayday er bevidste om virksomhedens sociale samfundsansvar og er derfor tilsluttet 10 principper i FN’s Global Compact vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Maydays væsentligste indsats, ud over den lovpligtige, foregår inden for klima, miljø samt medmenneskelige og sociale hensyn:

Mayday er bevidst om virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Vi ønsker at drive virksomhed på en sober og anstændig måde, hvor vi viser omsorg for mennesker og miljø, og er engageret i det enkelte menneske, samfundet og omgivelserne.

Maydays CSR-politik tager udgangspunkt i mennesker og miljø. Disse er virksomhedens vigtigste ressourcer og således kan Mayday bidrage positivt til samfundet.

MENNESKER

…kommer i alle former, farver og aldre, og er dermed et enestående individ, der tilfører virksomheden størst værdi. Mayday ønsker derfor at gøre en særlig indsats med henblik på integration af alle udsatte grupper, f.eks. seniorer, indvandrere og socialt udsatte unge. Mayday tilbyder ansættelse under særligt gunstige vilkår for disse grupper, f.eks. ved.:
• Oprettelse af fleksible deltids stillinger.
• Særlig instruktion og oplæring, herunder mentor ordning.
• Arbejdsfrihed ved modtagelse af f.eks. danskundervisning.

 

MILJØ OG KLIMA

Mayday har besluttet i videst mulig omfang, som minimum, i alle daglige arbejdsprocesser, at anvende kemikalier til rengøring og andet arbejde, der lever op til følgende normer:
• Kemien skal være certificeret i overensstemmelse med uvildig miljøkontrol, f.eks. med det nordiske miljømærke Svanen.
• Kemien skal kunne anvendes uden brug af varmt vand.
• Kemien skal være produceret af en leverandør, som har formuleret og efterlever en miljømæssigt ansvarlig produktionsprocedure og være certificeret med en officielt anerkendt miljøstandard, eksempelvis ISO 14.001 eller EMAS.

Ved den daglige brug af rengøringskemi, skal følgende retningslinjer desuden altid efterleves:

• Overdosering må ikke forekomme.
• Forskrifter på datablade eller produktinformationer skal altid efterleves.
• Der skal altid anvendes -en mildeste kemi til opgaven.
• Spild af kemi bør til enhver tid undgås.
• Der skal anvendes korrekt metodik og kemikalievalg, der tilgodeser miljøet – dog uden at reducere kvalitetsniveauet.

Fysisk arbejdsmiljø

En af de vigtigste vinkler på arbejdsmiljøindsats er forebyggelse af arbejdsulykker. I Mayday forebygges arbejdsulykker i kraft af uddannelse, instruks og beskyttelse.

3 PUNKTER

• Alle nye medarbejdere modtager oplæring og instruktion om sikkerhed og gældende regler.
• Arbejdspladsvurderinger og metodebeskrivelse angiver retningslinjerom hvordan en opgave løses.
• Alle medarbejdere er forsynet med rette personlige værnemidler og nødvendigt sikkerhedsudstyr.

Mayday opfordrer alle medarbejdere til at tage stilling til deres arbejdsmiljø samt at rapportere ulykker, nærved-ulykker og uhensigtsmæssigheder. Alle hændelser bliver registreret og anmeldt til Arbejdstilsynet.

Psykisk arbejdsmiljø

EN SUND ARBEJDSPLADS

Mayday ønsker at være en sund arbejdsplads, både fysisk og psykisk.

En sund arbejdsplads er bl.a. kendetegnet ved at der er overensstemmelse mellem lederens og den enkelte medarbejders forventninger, og mellem medarbejderens kompetencer og arbejdsopgavernes kompleksitet. Er disse forudsætninger mødt, er vejen banet for arbejdsglæde, trivsel og et godt samarbejde.

Den sunde arbejdsplads handler om ”det hele menneske”. Mayday tilstræber at udvikle jobs og arbejdsforhold, som giver størst mulig sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Mennesker gennemgår forskellige faser i livet, som unge, småbørnsforældre, midaldrende og ældre, og Mayday vil gerne imødekomme det behov for fleksibilitet, som de forskellige faser i livet giver.

Personalepolitik

UDADTIL OG INDADTIL

Mayday har afgørende vægt på en kvalificeret og ansvarlig personalehåndtering og tager ansvar for at opretholde en entydig og bæredygtig personalepolitik.

Ligesom den overordnede miljøpolitik bruges personalepolitikken udadtil som medie til at beskrive personaletiltag overfor kunder og myndigheder.

Indadtil anvendes personalepolitikken som grundlag for den samlede personalehåndtering, herunder rekruttering, uddannelse og arbejdsmiljø.

Et supplement hertil beskriver personalepolitikken hvordan socialt ansvar skal håndteres, herunder integration af socialt udsatte personer samt forhold vedrørende ”Det Rummelige Arbejdsmarked”.

MAYDAY - industri - og skadeservice

HR-afdelingen bruger den nødvendige tid og energi på at rekruttere branchens dygtigste medarbejdere og et omfattende uddannelsesprogram sikrer, at medarbejderne er uddannet professionelt og optimalt, til at varetage, enhver form for skade.

• Mayday har 100% fokus på at servicere skaderamte kunder
• Maydays kvalitetskoncept sikrer et ensartet produkt i Storkøbenhavn og København. Døgnet rundt. Året rundt.

Uddannet i industri- og skadeservice
Mayday har eget uddannelsesprogram, som alle vores medarbejdere skal gennemgå programmet. Det sikrer, at medarbejderne har den nødvendige viden og erfaring i forhold til behandling og udbedring af skader.

Baseret på sunde værdier
Mayday en miljøbevidst, klimavenlig, ansvarlig socialøkonomisk virksomhed – både hvad angår personalepolitik, kundepolitik og ansvarlige holdninger til integration, ledige og hjælp til handicappede, seniorordninger, aftrædelsesordninger, rygepolitik, miljøvenlig kemi og rekvisitter. En overvejende del af Maydays kemi er svanemærket og godkendt af Astma-Allergi Forbundet. Mayday støtter Kræftens Bekæmpelse.

Ring nu