Knuste ruder, brand- og sodskader samt fugt- og vandskader er hyppige forsikringsskader, hvor man som oftest kan spare betydelige omkostninger med effektiv skadesservice. Det er et område, som vi hos MAYDAY har specialiseret os i og hvor du derfor altid kan forvente en kompetent, hurtig og professionel indsats fra vores side. Vi rykker ud med kort varsel på alle tider af døgnet, og du kan trygt overlade hele forløbet, inklusiv koordinering med dit forsikringsselskab, til os. Vi tager hånd om hele situationen.

Hvad indebærer effektiv skadeservice

Skadeservice omfatter en række forskellige indsatser i forbindelse med forskellige situationer, herunder nogle specifikke eksempler:

  • Vandskader – eventuelt med forurenet kloakvand
  • Affugtning
  • Brandskader
  • Oprydning efter brand og slukningsarbejde

Der er tale om en bred vifte af indsatser, og omfanget kan variere fra mindre knuste ruder, som skal dækkes af, til det helt store oprydningsarbejde efter en brand, med opsamling af slukningsvand, fjernelse af sod, røgsanering og renovering – alt imens indboet pakkes ned og opbevares sikkert. Alt dette, for at nævne nogle få, indgår i den effektive skadeservice, vi tilbyde hos MAYDAY. 

Står du med ansvaret for bygningsmassen i en offentlig institution eller en udlejningsejendom, er det ikke sikkert, at du har erfaring med oprydning efter en boligbrand, voldsomme storm- eller vandskader, eller andre større skadessituationer. Det kan være ganske komplekse problemer, du står med ansvaret for, mens beboere og brugere venter utålmodigt på at kunne bruge lokalerne igen.

I sådan en situation vil man typisk være nødt til at stole på kompetencen hos den tilkaldte hjælp. Hos MAYDAY har vi både erfaring og uddannelse at trække på til disse situationer, hvor det er af stor betydning at bevare overblikket. Du vil derfor uden at blinke, kunne overlade ansvaret til os, hvorefter vi søger for at rede situationen ud. 

Brems følgeskader og minimer omkostningerne

Når skaden er ude, er det vigtigt altid at reagere hurtigt, og tilkalde hjælp med det samme, da selv de mindste ting skal løses hurtigt. Blandt andet skal knuste ruder dækkes af hurtigst muligt, da vinduerne i boligen er en vigtig del af klimaskærmen, der beskytter inventar og indre bygningsdele mod elementerne. Får du ikke dækket af, kan der opstå fugtskader inde i boligen, og det kan gå hen og ramme din pengepung rigtig hårdt. Tilsvarende gælder for tagskader, forårsaget af storm eller lignende. I forbindelse med vandskader vil der være en betydelig risiko for, at der udvikler sig svamp og råd, hvis ikke der er blevet grebet ind i tide.

Da skaderne desværre ikke kun indtræffer mellem klokken 8-16 på hverdage, står vi altid klar til at rykke ud til akutte situationer, på alle tider af døgnet. Vi stiller denne service til rådighed, da vi er fuldt forberedt på, at en tidlig indsats ofte forhindrer en skade i at udvikle sig, samt bremser følgeskaderne. Hos MAYDAY kan du altid regne med, at vi står klar til at hjælpe. Med mere en 20 års erfaring i håndtering af blandt andet vandskaber, er vi stolte af vores responstid på blot en time. 

FAQ

Hvad betyder effektiv skadeservice?

Skadeservice inkluderer en bred vifte af tiltag, der sigter mod at rydde op efter ulykker og situationer, og at begrænse skadernes omfang, fx vandskade, knuste ruder, brand og lignende hændelser. For at være effektiv bør skadeservicen være hurtig, grundig og kompetent.

Hvorfor er det afgørende med en hurtig og effektiv skadeservice?

Når det er vigtigt at handle hurtigt, skyldes det, at skader kan forværres og følgeskader kan opstå, hvis der ikke træffes effektive foranstaltninger i tide. Ved at reagere rettidigt og korrekt, kan man undgå disse negative konsekvenser.

Kan man tilkalde MAYDAY uden for normal åbningstid?

Ja, hos MAYDAY er vi godt klar over, at ulykker og situationer ikke kun indtræffer inden for normal arbejdstid. Vi rykker derfor ud hele døgnet rundt, med kort varsel.