Selv om der i dagens Danmark gøres meget for at forebygge brand – både gennem materialevalg og konstruktion af vore bygninger, og via kampagner der skal oplyse os om en hensigtsmæssig adfærd – så udbryder der alligevel jævnligt brand i en bolig, institution eller virksomhed i Danmark. Og det er vigtigt som boligejer eller administrator, at sikre en hurtig og professionel oprydning og rengøring efter brand. Det begrænser skaderne og sparer dig for ekstra udgifter.

Vigtigt med en hurtig indsats

Oprydning efter brand kan umiddelbart virke temmelig uoverskueligt, og ofte kan man være rystet oven på den voldsomme oplevelse, som en brand kan være. Ikke desto mindre er det vigtigt, at du som boligejer eller bygningsadministrator får kontaktet skadeservice så hurtigt som overhovedet muligt for at få igangsat en oprydning og rengøring. En tidlig og korrekt indsats kan nemlig spare dig for unødvendige udgifter og sikre et bedre resultat.

Det er afgørende, at man bruger de rette teknikker og materialer ved en rengøring efter brand. Ellers kan man ende med at gøre mere skade end gavn. Der kan ligeledes også dukke problemer op på et senere tidspunkt i form af lugtgener, fordi rengøringen ikke har været tilstrækkeligt grundig.

Rengøring efter en brand indebærer også at finde skjult fugt. Skjult fugt kan nemlig give grobund for råd og svamp, og får den slags lov til at udvikler sig i fred og ro, kan det blive dyrt og besværligt at få gjort noget ved senere. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på fugt, hvis der er organiske materialer som træ og gips involveret. Her kan fugten øge risikoen for skimmelsvamp, der kan være svær at få bugt med, og som kan give helbredsgener ved ophold i lokalerne. Vigtigheden i form af en hurtigt indsats efter en brand, kan derfor ikke understreges nok.

Fjernelse af slukningsvand og sod

Når man taler om brandskader, er det ikke kun selve ilden i sig selv, der forvolder skaderne. Faktisk er slukningsvandet en lige så stor synder som flammerne, i forhold til at forvolde skader på inventar og bygning. Derudover vil den udviklede røg, som oftest sætte spor i form af synligt sod og en gennemtrængende og ubehagelig lugt. Selv mindre brande kan give betydelige sodskader, lige som slukningsvand selv i begrænsede mængder kan give fugtskader, hvis ikke man er opmærksom på at få det håndteret korrekt. 

Sod fra en bygningsbrand er fyldt med skadelige partikler, som både lugter, sviner og kan genere luftvejene. Det er derfor vigtigt at få håndtere sodskader rigtigt, og det kræver viden og erfaring. Det er helt afgørende, at både bygning og inventar bliver rengjort effektivt, så også sodpartikler fjernes hurtigst muligt.

Rengøring efter brand – vi har stor erfaring

Nedpakning og rensning af indbo, korrosionsbeskyttelse, opsamling af slukningsvand og affugtning, dybtgående rengøring med sod- og røgsanering samt renovering og genopbygning – det er alt sammen noget, som kan være aktuelt efter en brand. Vil du have det gjort ordenligt, bør du overlade det til professionelle, som har uddannelsen, udstyret og erfaringen. Det har vi hos MAYDAY.

Hos os kan du få hjælp til hele processen med oprydning, rengøring og renovering efter en brand, samt med projektledelse undervejs. Vi har rigtig mange års erfaring på området, og vi er klar til at rykke ud døgnet rundt, for at sikre en øjeblikkelig skadesbegrænsende indsats, når du ringer. I fællesskab får vi overblik over opgaven, og så sætter vi ind med alt det nødvendige.

FAQ

Hvad indebærer rengøring efter brand?

Noget af det, der kræver særlig opmærksomhed i forbindelse med rengøring og skadesbehandling efter en brand er sodpartikler. De sviner, lugter og generer luftvejene. Derudover er der også slukningsvand, der kan give fugtskader. Begge dele skal håndteres professionelt og grundigt for at sikre mod skader, der kan udvikle sig senere.

Hvilke former for brandskader kan MAYDAY hjælpe med?

Vi tilbyder assistance gennem hele processen – fra at vurdere skaderne, planlægge indsatsen, udføre oprydning og rengøring, pakke ned, rense og opbevare inventar, til at håndtere slukningsvand og fugtskader

Rykker MAYDAY ud til oprydning og rengøring efter brand?

Ja. Det er vigtigt at du som boligejer eller administrator ringer med det samme, når skaden er sket. En hurtig og korrekt indsats fra begyndelsen kan spare dig for problemer og udgifter senere.