Facility management er et begreb der har fundet vej til det danske sprog, som en samlet betegnelse for drift, udformning og udvikling af en given bygningsmasse. Det indebærer varetagelse af opgaver, på tværs af en række forskellige professioner og fagligheder på flere niveauer.

For mange virksomheder kan facility management fylde meget, og kræve et uforholdsmæssigt fokus. Derfor kan det være en god idé at overlade det til en ekstern leverandør med specialviden, det rigtige setup og erfaring på området – og eventuelt inddrage dem allerede i projekteringsfasen, for at sikre holdbare og hensigtsmæssige løsninger. Hos MAYDAY tilbyder vi bæredygtig facility management til boligforeninger og virksomheder.

Hvad er facility managment 

At sikre de fysiske rammer omkring en virksomheds drift og udvikling fylder ofte ganske meget, både organisatorisk og ressourcemæssigt. Da det ikke nødvendigvis er noget, som ligger tæt op ad virksomhedens øvrige aktiviteter, kan det være en fordel at outsource opgaven til en ekstern partner med ekspertise på området. Hos MAYDAY kan vi inden for forretningsområdet facility management tilbyde:

  • Ejendomsservice: Professionel ejendomsservice til virksomheder og boligforeninger, som vi tilpasser til jeres behov og ønsker.
  • Projektledelse: Vi kan hjælpe helt fra planlægningsfasen, så vi sammen finder hensigtsmæssige og fremtidssikrede løsninger, der passer til netop jer.
  • Viceværtservice: En professionel service, der sikrer at boligforeningens eller virksomhedens arealer er velfungerende og fremstår pænt og ordentligt.

Facility management vil have det umiddelbare formål, at holde bygninger og tilhørende arealer i god stand, og fremtidssikre de fysiske rammer. Dette indebærer for virksomheder at optimere betingelserne for produktion og lagerhold, at fremme medarbejdernes velbefindende og at sikre, at både samarbejdspartnere og kunder har det bedst mulige indtryk af virksomheden. For en boligforening handler det om beboernes trivsel og sundhed. 

Potentiale for besparelser uden forringelser

Inden for samlebetegnelsen facility management er der tale om et bredt spektrum af opgaver, hvor af en stor del er driftsmæssigt. Det kan være daglig rengøring og løbende vedligehold af bygninger, samt de ydre arealer. Men facility management handler også om planlægning og projektering, hvorfor vi hos MAYDAY håndterer såvel drift og vedligeholdelse, som udvikling af bygningsmassen i et tæt samarbejde med administrator.

Vi har medarbejderne, setup’et og erfaringen, som betyder at vi kan løse opgaverne inden for facility management effektivt og kompetent. Ved at overlade området til os, kan en virksomhed typisk opnå mærkbare besparelser på området – vel at mærke uden forringelser af servicen. 

Bæredygtig facility management

Kvalitet og professionalisme er i højsædet, når vi påtager os en opgave. Derfor har vi også sikret os en række ISO-certificeringer, som dokumenterer vore høje standarder:

  • ISO 9001, der handler om kvalitet
  • ISO 14001, der relaterer sig til miljø
  • ISO 45001, der vedrører arbejdsmiljøledelse

Vi udfører altid opgaverne med et skarpt blik på miljøpåvirkning og medarbejdernes trivsel, sideløbende med effektivitet, procesoptimering og langtidsholdbare løsninger. Det er det, vi hos MAYDAY forstår ved bæredygtig facility management. Når vi sætter bæredygtighed i højsædet, er det for at vi sammen får skabt de bedste rammer – både for mennesker, miljø og bygninger. 

FAQ

Hvad er facility management?

Det er en samlebetegnelse for de aktiviteter, der har at gøre med drift, udvikling og udformning af bygningerne i en boligforening, virksomhed eller tilsvarende.

Hvad tilbyder MAYDAY inden for facility management?

Vi tilbyder projektledelse, viceværtservice og ejedomsservice, med indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygningerne.

Hvorfor kan det være en fordel at outsource facility management?

Facility management kan være ressourcekrævende og tage fokus fra kerneydelsen. Ofte kan man spare penge ved at overlade det til en virksomhed, der har ekspertisen og medarbejderne til opgaven.