Opgaver som oprydning og rengøring, der for de fleste danskere er små dagligdags gøremål, kan for borgere med fysiske eller psykiske lidelser forekomme som helt uoverkommelige projekter. Med tiden hober rod og snavs sig op, til skade for beboerens velbefindende.

Heldigvis kan særligt udsatte her i Danmark få hjælp til at klare oprydning og rengøring. Men det kræver professionel empati og forståelse af det følsomme i situationen, at udføre den type opgaver. Hos MAYDAY har vi stor erfaring med at løse den type af opgaver, i samarbejde med offentlige myndigheder og sociale boligforeninger. 

Professionel oprydning og rengøring

Løbende rengøring af ens bolig er helt afgørende for såvel helbredet, som oplevelsen af personlig værdighed, og i det hele taget fysisk og psykisk velvære. Når svækkede eller udsatte borgere i Danmark ikke får det gjort, vil det ikke være ud fra en beslutning om at bo rodet og beskidt. Der er bare nogle mennesker, som af den ene eller den anden grund ikke magter opgaven, og så kan det hobe sig op og blive et helt uoverskueligt projekt.

I Danmark kan man som et element i vores velfærdssystem få hjælp til rengøring i boligen, hvis man ikke kan klare det selv. Det er der mange ældre eller personer med funktionsnedsættelse, der får tildelt. I nogle tilfælde kræver det en ekstra tilbundsgående oprydning og rengøring, at få en bolig bragt tilbage til en stand, hvor den både er sundhedsmæssigt forsvarlig og behagelig at opholde sig i.

Social rengøring med beboeren i centrum

Når man udfører denne ekstra indsats hos socialt udsatte, der ikke har fået vedligeholdt boligen og løbende klaret rengøringen, taler man om social rengøring. Det er noget, som ikke blot kræver en sikker rengøringsmæssig faglighed, men også en medmenneskelig forståelse, fordi man har at gøre med en indtrængen i intimsfæren hos personer i en følsom situation.

Hos MAYDAY sætter vi en ære i at udføre netop denne type af opgaver, og vi gør det med både empati og professionalisme. For os er beboeren altid i centrum – det gælder også hvis der er tale om et menneske med misbrugsproblemer, et fysisk handicap eller psykiske udfordringer.

Tillid, forståelse og samarbejde 

Man kan ofte være nødt til at foretage en gennemgribende oprydning af boligen, inden det egentlige rengøringsarbejde kan udføres. Hos MAYDAY er vi fuldt ud opmærksomme på, at det kræver samarbejde med beboeren og eventuelt pårørende at komme godt i mål. Det skulle jo gerne opleves som en hjælp.

Lykkes man ikke med at etablere et rum af tillid og forståelse omkring udførelsen af arbejdet, kan det være næsten umuligt at komme omkring opgaven, uden at det af den udsatte vil føles som en uvelkommen indtrængen, ja måske ligefrem et overgreb. 

Hos MAYDAY samarbejder vi med boligforeninger og offentlige myndigheder om oprydning og rengøring hos udsatte borgere. Vi har den erfaring og de kompetencer i organisationen, som gør at vi i fællesskab kommer sikkert i mål – også i forhold til den lovgivningsmæssige side af sagen. 

FAQ

Hvordan sikrer MAYDAY succesfuld rengøring for udsatte borgere?

Vi er opmærksomme på, at disse opgaver kræver professionel empati og fokus på det relationelle i forhold til borgeren, som altid er i centrum. Opgaverne foregår i tæt samarbejde med ejendomsadministratorer og myndigheder, med blik for den relevante lovgivning.

Påtager MAYDAY sig oprydning og rengøring hos stofmisbrugere og alkoholikere?

Vi udføre opgaver inden for oprydning og rengøring hos udsatte borgere, her under også hos mennesker med misbrugsproblemer.

Udfører MAYDAY social rengøring ?

Ja, og det er en opgave vi sætter en særlig ære i at udføre, i samarbejde med boligselskaber og myndigheder.