AFRENSNING

Effektiv og miljørigtig afrensning.
Det er hvad Mayday tilbyder – hver eneste gang.

Afrensning

Mere end 15 års erfaring

Vores mange års erfaring inden for afrensning har givet os en god ballast til at kunne tilbyde den mest effektive og miljørigtige løsning til afrensning på markedet. Hver gang.

Ventilations- og skaktsikring

Mayday kan sikre optimal ydelse i forhold til energiforbruget, optimere luftskiftet, reducere risiko for skader, minimere driftsstop på maskiner pga. støv og snavs. Vi hjælper endvidere med rensning og vedligehold af affaldsskakte, indkastlemme og skaktrum, så skidt, mug og rådlugt fjernes.

Mayday råder over udstyr til at udføre rengøring af alle slags ventilationssystemer, selv under meget vanskelige forhold.

Mayday udfører alle former for ventilationsrens i kontormiljøer, boligblokke, fabrikshaller og restauranter, m.v.

MAYDAY AFRENSER ALLE TYPER RØR, VENTILATION OG SKAKTER, M.V.

Afrensningsspecialister i Mayday tilbyder brug af flere forskellige afrensningsformer, når ventilationskanalen eller skakten skal afrenses.

Afrensningsteamet består af velkvalificerede medarbejdere, der besidder korrekte kompetencer og udstyr til at varetage serviceopgaven.
Mayday gennemgår altid opgaven før opstart, så det sikres at afrensningen bliver udført med den korrekte afrensningsform og så miljøvenligt, skånsomt og optimalt som muligt.

Indeklimaet betyder utroligt meget for medarbejdernes velbefindende og er afgørende for at nedbringe sygefravær.
Et snavset eller dårligt fungerende ventilationsanlæg kan give mennesker ubehagelige symptomer, herunder hovedpine, træthed, svimmelhed, muskelsmerter, slimhindeirritation i øjne, næse og svælg. Mikroorganismer, bakterier og støv i kanalerne giver risiko for udvikling af allergi og andre lidelser. Husstøvmiden har således gode vilkår når rensning ikke udføres.

Mayday udfører afrensning af alle typer kanaler bl.a. ved brug af følgende afrensningsmetoder:

• Afrensning med kompressor
• Afrensning med hedt vand
• Kemisk afrensning
• Afrensning af skorstene
• Tv-inspektion

Mayday er altid fleksible i relation til størrelsen af en opgave.
Vi har kapacitet og power til at løse store og komplicerede afrensningsprojekter, men løser ligeledes gerne små opgaver.

Tørisblæsning og rengøring med tøris

MAYDAY TILBYDER EKSPERTISE INDENFOR AFRENSNING, HERUNDER TØRISBLÆSNING

Mayday tilbyder en yderst effektiv afrensningsmetode til næsten alle faste overflader, og som kan udføres uden demontering af maskindele.

Det sparer tid og omkostninger.

Mayday anvender tøris (CO2 i presset form) som blæsemiddel. Det er skånsomt mod materialer og giver ingen slibeskader. Tørisen er miljøvenligt, da der ikke bruges kemikalier og det ikke efterlader affaldsprodukter. Det eneste efterfølgende krav er en grundig støvsugning.

Tørisblæsning er en ny revolutionerende rensemetode, der effektivt fjerner belægninger uden at efterlade slitage. Velegnet til faste overflader såsom metal, stål, træ m.m.

Tørisen fordamper øjeblikkelig og forøger sin volumen 700 gange. Denne eksplosionseffekt løsner belægningen effektivt, men skånsomt, og kan herefter fjernes med suge aggregat. Samtidigt vil den ekstreme kulde (-79º C) dræbe eventuelle bakterier og mikroorganismer. Efter processen er overfladen fuldstændig blank og ren, vel at mærke uden slitage.

Tørisblæsning kan med fordel anvendes til mange slags rengøringsopgaver. F.eks. til rensning af.:

• Produktionsmaskiner og -anlæg
• Hærdeovne for fastbrændt materiale
• Støbeskel og armeringsjern
• Pulverlakeringsanlæg og trykkerimaskiner
• Opskumningsborde for polyuretanskum
• Fødevaremaskiner og -udstyr, f.eks. røgovne
• Etiketmaskiner for lim og etiketter
• Entreprenør maskinel for tjære, asfalt, olie, m.v.
• Ventilationsanlæg og -skakte
• El tavler og tekniske systemer
• Facader for snavs, smog, m.v.
• Bygningsdele, såsom skimmelsvamp

Tank- og silorens

Mayday tilbyder rengøring af forskellige slags tanke og siloer. Alt efter hvilket materiale, der er tale om,
fremkommer Mayday med løsningsforslag til den mest rentable og effektive rengøringsmetode. Mayday
går ikke på kompromis med sikkerheden og arbejder efter yderst sikre sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige
metoder. Vi overholder altid minimum lovpligtige krav og konstant fokus på kvalitetssikring.

Lavablæsning

Mayday tilbyder lava blæsning. En afrensningsform, der afrenser mere “hårdhændet”
end tørisblæsning, men som stadig er skånsom i forhold til traditionelle
blæsningsmetoder, hvor der anvendes sand, glas eller plast.

Lavablæsning er en forholdsvis ny rensemetode, som er baseret på samme teknik som tørisblæsning. Dog tilsættes lava i blæsemidlet, hvilket giver en enestående skånsom slibeeffekt. Mayday vurderer fra opgave til opgave hvilken afrensningsform, kunden skal tilbydes, for at få det bedste resultat med omtanke og omsorg for omgivelserne, kundens økonomi og miljøet.

Facaderens
Mayday tilbyder brug af mange forskellige afrensningsformer, når vi udfører facadeafrensning. Mayday gennemgår altid bygningen før opstart, for at opgaven bliver udført med den korrekte afrensningsform – så den er så skånsom og miljøvenlig som muligt.

Mayday afrenser en facade med hensyn til: økonomi, udfaldskrav, beskaffenhed, grad af mineralskhed, diffusionsåbenhed og renhedsgrad.

Mayday udfører facaderens af alle typer overflader alt fra mursten og fliser til træ.

Mayday benytter bl.a. følgende afrensningsmetoder:

• Lavtryksafrensning
• Højtryksafrensning
• Kemisk afrensning
• Sandblæsning
• Is blæsning
• Lava blæsning
• Graffitiafrensning
• Algefjernelse
• Imprægnering

Maydays kompetente medarbejdere er klar til at dele assistance til kunder, bygherrer, rådgivere m.v.

Vi tilbyder at udføre effektiv facaderens med faste intervaller, eller løsning af et konkret problem.
Ring på 70 605 114

Mayday udfører periodisk facaderens, hvilket kan spare store omkostninger på senere udbedring og vedligehold.

• Afrensninger af facader
• Afrensning af plastvinduer
• Damprensning
• Tørisblæsning
• Imprægnering
• og meget mere

MAYDAY - industri - og skadeservice

HR-afdelingen bruger den nødvendige tid og energi på at rekruttere branchens dygtigste medarbejdere og et omfattende uddannelsesprogram sikrer, at medarbejderne er uddannet professionelt og optimalt, til at varetage, enhver form for skade.

• Mayday har 100% fokus på at servicere skaderamte kunder
• Maydays kvalitetskoncept sikrer et ensartet produkt i Storkøbenhavn og København. Døgnet rundt. Året rundt.

Uddannet i industri- og skadeservice
Mayday har eget uddannelsesprogram, som alle vores medarbejdere skal gennemgå programmet. Det sikrer, at medarbejderne har den nødvendige viden og erfaring i forhold til behandling og udbedring af skader.

Baseret på sunde værdier
Mayday en miljøbevidst, klimavenlig, ansvarlig socialøkonomisk virksomhed – både hvad angår personalepolitik, kundepolitik og ansvarlige holdninger til integration, ledige og hjælp til handicappede, seniorordninger, aftrædelsesordninger, rygepolitik, miljøvenlig kemi og rekvisitter. En overvejende del af Maydays kemi er svanemærket og godkendt af Astma-Allergi Forbundet. Mayday støtter Kræftens Bekæmpelse.

Ring nu