Mayday håndterer renovering af løsøre efter brand, vand og skimmelskader.

Renovering foregår på skadestedet eller hos os. Hos Mayday benytter vi anerkendte metoder til afrensning af indbo efter skimmel samt til efterfølgende  kvalitetsikring. Sodskadet indbo afrenses og lugtsaneres efter behov. Mayday har fra start fokus, på f.eks. erhvervstab, sociale forhold eller særlige omstændigheder og iværksætter målrettede indsatser herefter.