Der kan være situationer, hvor du som ejendomsadministrator eller myndighedsperson har ansvaret for at få foretaget en særligt grundig rydning og rengøring hos en fysisk eller psykisk skrøbelig borger. Her kræves både rengøringsfaglig professionalisme og forståelse af de relationelle og pædagogiske aspekter, for at komme godt i mål med opgaven. Det har vi stor erfaring med hos MAYDAY, og vi sætter en ære i at udføre social rengøring.    

Social rengøring – hvorfor?

Når vi taler om social rengøring handler det ikke om den løbende rengøring hos borgere, der grundet funktionsnedsættelse ikke kan løse opgaven selv eller måske ikke kan overkomme det. Egentlig social rengøring dækker over en mere omfattende oprydning og rengøring i en forsømt, beskidt og/eller direkte misligholdt bolig. Det kan både være sundhedsskadeligt for beboeren og give grobund for problemer med skadedyr, lugtgener, fugt og brandfare, der berører de omkringboende.

Der kan være mange årsager til, at rod og snavs over tid har hobet sig op, men der kan typisk være tale om særligt udsatte borgere. Måske er det misbrugsproblemer, et fysisk handicap, sociale eller psykiske udfordringer, som får den løbende oprydning og rengøring til at virke uoverskuelig. Ikke desto mindre har alle ret til at bo rent og ryddeligt.

Oftest må initiativet til at gøre noget ved udfordringen komme ude fra, og her kan der være tale om en vanskelig balance for myndighedspersoner, ejendomsansvarlige og eventuelle pårørende. Hos MAYDAY har vi heldigvis en omfattende erfaring at trække på, og netop denne type af opgaver er en æressag for os, som vi har masser af erfaring med.

Respekt og tillid er nøgleord

Social rengøring vil ofte indebære en dyb indgriben i en udsat borgers tilværelse. Der kan være stærke følelser i klemme, som man som fagpersonale må forholde sig både professionelt og empatisk til. Opgaven skal løses, men uden at det opleves som et overgreb. Det er en kompleks situation på flere planer – menneskeligt, rengøringsfagligt og måske også juridisk/administrativt. 

Når man udfører denne type arbejde, vil respekt og tillid derfor være noget helt centralt i relationen mellem rengøringspersonalet og den berørte borger. Lykkes det ikke at etablere en relation, der bygger på netop tillid og respekt begge veje, bliver arbejdet både vanskeligt og meget lidt behageligt for begge parter.

Hos MAYDAY har vi uddannede medarbejdere, der forstår nødvendigheden af det pædagogiske og professionelt empatiske aspekt ved rengøring hos fysisk og psykisk skrøbelige medborgere. Når vi hjælper kommuner og sociale boligselskaber med denne type af opgaver, sker det altid med beboeren i centrum. 

MAYDAY arbejder effektivt og miljøvenligt 

Det er vigtigt at understrege, at vi hos MAYDAY ikke går på kompromis med kvaliteten af selve rengøringsarbejdet. Det gælder, selv om der i forbindelse med social rengøring er tale om en særlig situation med mange andre aspekter og hensyn end de egentligt rengøringsfaglige. Vores medarbejderes socio-pædagogiske og relationelle kompetencer er ikke i stedet for men i tilgift til viden og håndelag inden for rengøring.

Hos MAYDAY er vi også altid opmærksomme på, at arbejdet skal udføres under hensyn til såvel klienten og opdragsgiveren som til vores medarbejdere og miljøet. Det gælder, uanset om vi udfører skadesservice, facility management eller social rengøring. Og står du som myndighedsperson eller ejendomsadministrator med ansvaret i en situation, der kræver kompetent social rengøring, kan vi hjælpe dig gennem hele processen. 

FAQ

Hvad vil social rengøring sige?

Med social rengøring mener vi den tilbundsgående rydning og rengøring af særligt snavsede, misligholdte og forsømte boliger – typisk hos en fysisk og/eller psykisk skrøbelig borger, der gennem længere tid ikke selv har kunnet overkomme den daglige oprydning og rengøring.

Hvilke særlige krav stiller social rengøring?

Dels er der typisk tale om særligt krævende rydnings- og rengøringsopgaver, og oven i de rengøringsfaglige og hygiejniske krav er der juridiske og menneskelige aspekter. Det er en følsom opgave at udføre så gennemgribende rengøring hos en borger i en sårbar situation.

Hvordan sikrer MAYDAY de bedst mulige resultater i forbindelse med social rengøring?

Vi har stor erfaring med den type opgaver, som vi sætter en særlig ære i at udføre. Vore medarbejdere klædes på gennem vores interne undervisningsprogram og råder over det rette udstyr til arbejdet. Vi har blik for såvel rengøringsfaglige som menneskelige hensyn, når det handler om social rengøring.