Inden for rammerne af den danske velfærdsstat har borgere ret til hjælp med rengøring af boligen, hvis man på grund af funktionsnedsættelse ikke selv har mulighed for at fuldføre opgaven. Social rengøring er den ekstraordinære indsats, der kan være nødvendig for at komme i bund i en bolig, hvor oprydning og rengøring har været forsømt i længere tid. Hos MAYDAY kan vi hjælpe dig sikkert igennem hele processen.

Social rengøring: Lovgivning, mennesker og faglighed

Når man udfører opgaver inden for social rengøring, skal man have øje for de juridiske aspekter, der ligger i det. Hvad er der af rettigheder og pligter hos borgeren, og lige så hos kommunen eller boligselskabet. Derudover skal man også overveje, om der kan være eventuelle pårørende involveret også. 

Som ansvarlig for rengøring og vedligeholdelse i et boligselskab kan det være uklart, hvornår og hvordan man lovligt kan påbegynde en social rengøring. Hos MAYDAY har vi dog flere års erfaring på området, så vi nemt og hurtigt kan træde til og hjælpe dig, så vi sammen kommer sikkert i mål med opgaven – dette inkluderer at overholde lovgivningen, tage hensyn til berørte borgere og sikre et rengøringsfagligt resultat af høj kvalitet.  

MAYDAY udfører opgaven med empati og professionalisme

I den danske velfærdsstat er hjælp til rengøring for udsatte og funktionshæmmede borgere et vigtigt element beskrevet i Serviceloven. Det kan være en følelsesmæssig udfordring at lukke fremmede mennesker ind i sit hjem, især når man er i en skrøbelig livssituation.

Social rengøring kræver derfor særlig opmærksomhed og empati, da det er vigtigt at følge lovgivningen og opbygge tillid og samarbejde med borgeren. Hertil kan du derfor altid forvente, at MAYDAY går til opgaven med stor professionalisme, og sikrer en grundig og effektiv rengøring for borgeren. 

Social rengøring med borgeren i centrum

Social rengøring er typisk en omfattende opgave, som kræver erfaring og viden om alle aspekter af rengøringsfaget, når man skal håndtere processen. Der kan være tale om en større oprydning inden selve arbejdet, før man kan komme helt til bunds med selve rengøringen. Derudover skal borgeren også være indforstået, samt se nødvendigheden, af hele processen i arbejdet. Det er altid vigtigt, at alle involverede parter er bevidste om hvert skridt der taget, ligesom man skal have kenskab til det juridiske grundlag.

For os er borgeren altid i centrum, når det drejer sig om social rengøring. Du kan altid forvente at de medarbejdere MAYDAY sender ud, har de nødvendige pædagogiske og relationelle kompetencer i tilgift til den rengøringsfaglige kunnen. Det sikrer de bedste muligheder for at opgaven udføres i en tillidsfuld ånd. Med MAYDAY som partner kommer du sikkert i mål, og vi sætter en ære i netop denne type opgave.

FAQ

Hvad betyder social rengøring?

Social rengøring handler om den større oprydning og tilbundsgående rengøring, af en særligt forsømt bolig, der går langt ud over almindelige periodisk rengøring.

Hvordan kan MAYDAY assistere i processen med boligrensning?

Eftersom beboeren, der bor i den bolig, der skal ryddes eller rengøres, sjældent er umyndiggjort, er det nødvendigt at etablere et samarbejde. Hos MAYDAY kan vi hjælpe dig sikkert hele vejen igennem processen.

Udfører MAYDAY rengøring hos stofmisbrugere og alkoholikere?

Ja, vi udfører alle typer af social rengøring, altid med borgeren i fokus og udviser respekt og forståelse under processen.