Hos MAYDAY sætter vi en ære i den socialrengøring, vi udfører i samarbejde med kommuner og boligselskaber. Det handler om dybtgående og gennemgribende oprydning og rengøring i boliger, der grundet beboerens sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer er stærkt forsømt og måske direkte misligholdt.

Det kræver ikke blot solide kompetencer inden for rengøring – forståelse for det menneskelige aspekt i en skrøbelig situation er afgørende for, at alt forløber, som det skal. 

 

Social rengøring – for sundhed, velvære og værdighed

Rengøring har en afgørende betydning for at forebygge spredning af smitsomme sygdomme, og en rengjort bolig er – sammen med udluftning og andre tiltag – vigtigt i forhold til at sikre et godt indeklima. Vidste vi det ikke i forvejen, har covid-19 i hvert fald mindet os om det forhold. Men det er en forudsætning for en effektiv rengøring, at der er ryddet op, så man nemt kan komme til overalt, hvor der skal gøres rent.

Netop oprydning, vedligeholdelse og rengøring kan for en person med fysiske eller psykiske lidelser eller funktionsnedsættelse blive en helt uoverskuelig opgave, og ikke alle har et netværk, der kan hjælpe.

Ifølge FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948 har man som menneske ret til et værdigt liv – en opfattelse som også ligger bag den danske velfærdsstat, og en værdi vi i høj grad deler. Og det er uværdigt at leve i bunker af skidt og møg, fordi man af den ene eller den anden grund ikke magter at rydde op og gøre rent i hjemmet selv. Netop derfor kan man som borger i Danmark få hjælp af det offentlige til blandt andet rengøring, hvis man for eksempel på grund af fysisk funktionsnedsættelse er ude af afstand til at klare opgaven selv. Typisk kan der være tale om en løbende vedligeholdende rengøring, men i nogle tilfælde har tingene hobet sig så meget op, at det kræver en ekstraordinær indsats. 

 

Social rengøring: Vi gør rent med hjertet på rette sted

 

Faglighed i en følsom situation

MAYDAY samarbejder med boligselskaber og offentlige institutioner og instanser om effektiv og grundig rengøring for borgere i en skrøbelig livssituation. Gennem ISO-certificeringer, eget uddannelsesprogram for medarbejderstaben samt et skarpt blik for at sende folk med de rette kompetencer ud til de enkelte opgaver sikrer vi kvalitet i arbejdet. Det gælder også inden for den sociale rengøring, der kan kræve et særligt mindset, og helt særlige sociale og relationelle kompetencer i omgangen med den udsatte eller skrøbelige borger og dennes pårørende.

Vi har blik for de særlige hensyn og udfordringer i forbindelse med, at man som menneske med fysiske eller psykiske udfordringer får fremmede mennesker ind i sit hjem for at håndtere personlige sager i forbindelse med oprydning og rengøring. Hvis du står som repræsentant for et boligselskab eller som socialfaglig medarbejder i kommunen med en situation, hvor der er behov for social rengøring, kan du stole på, at vi hos MAYDAY forstår opgavens kompleksitet.

 

Rengøring med hjertet på rette sted

Det, der kan forekomme som en invasion af intimsfæren for et menneske, der er afhængig af andres – måske helt fremmede menneskers – hjælp, kan være afgørende for den pågældendes sundhed og velvære. Lykkes man i forbindelse med løsningen af denne type opgaver ikke med at etablere et rum af tillid og forståelse, kan det af borgeren opleves som et umyndiggørende og ubehageligt indgreb i privatlivet. Det handler simpelthen om forståelse og empati parret med den høje rengøringsmæssige faglighed, der ligger i MAYDAY’s DNA – uanset opgavens karakter. 

Når du indgår en aftale med os om en social rengøringsopgave, kan du forvente, at vi går til opgaven med faglig professionalisme og med hjertet på rette sted. Vi sætter en særlig ære i rengøringen for medborgere med særlige behov. Det er ofte en følsom situation, hvor det er vigtigt, at professionalisme og medmenneskelighed går hånd i hånd, og vi garanterer en løsning, der tager højde for det enkelte menneske.

FAQ

Hvad er social rengøring?

Særligt dybtgående og grundig oprydning og rengøring i en bolig, der grundet beboerens sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer er stærkt forsømt og måske direkte misligholdt kaldes for social rengøring.

Hvilke særlige krav stiller social rengøring?

I forbindelse med udførelsen af opgaver på dette område kræves høj faglighed og ekspertise inden for rengøring, men også en forståelse og medmenneskelig tilgang i forhold til boligens beboer, der er i en følsom situation.

Hvordan sikrer MAYDAY, at social rengøring løses tilfredsstillende?

Vi er hos MAYDAY opmærksomme på opgavernes komplekse karakter. Derfor sørger vi for at sende folk med de rette kompetencer ud til hver enkelt type af opgave. Vi har vores eget interne uddannelsesprogram for at sikre de nødvendige kompetencer.

Skriv et svar