Hvad er facility management og hvordan håndteres det bedst?

Facility management er et begreb der har fundet vej til det danske sprog, som en samlet betegnelse for drift, udformning og udvikling af en given bygningsmasse. Det indebærer varetagelse af opgaver, på tværs af en række forskellige professioner og fagligheder på flere niveauer. For mange virksomheder kan facility management fylde meget, og kræve et uforholdsmæssigt […]