Social rengøring er et spørgsmål om tillid og respekt

Der kan være situationer, hvor du som ejendomsadministrator eller myndighedsperson har ansvaret for at få foretaget en særligt grundig rydning og rengøring hos en fysisk eller psykisk skrøbelig borger. Her kræves både rengøringsfaglig professionalisme og forståelse af de relationelle og pædagogiske aspekter, for at komme godt i mål med opgaven. Det har vi stor erfaring […]

Få professionel hjælp til rengøring efter brand

Selv om der i dagens Danmark gøres meget for at forebygge brand – både gennem materialevalg og konstruktion af vore bygninger, og via kampagner der skal oplyse os om en hensigtsmæssig adfærd – så udbryder der alligevel jævnligt brand i en bolig, institution eller virksomhed i Danmark. Og det er vigtigt som boligejer eller administrator, […]

Oprydning og rengøring hos udsatte borgere

Opgaver som oprydning og rengøring, der for de fleste danskere er små dagligdags gøremål, kan for borgere med fysiske eller psykiske lidelser forekomme som helt uoverkommelige projekter. Med tiden hober rod og snavs sig op, til skade for beboerens velbefindende. Heldigvis kan særligt udsatte her i Danmark få hjælp til at klare oprydning og rengøring. […]

Hvad er facility management og hvordan håndteres det bedst?

Facility management er et begreb der har fundet vej til det danske sprog, som en samlet betegnelse for drift, udformning og udvikling af en given bygningsmasse. Det indebærer varetagelse af opgaver, på tværs af en række forskellige professioner og fagligheder på flere niveauer. For mange virksomheder kan facility management fylde meget, og kræve et uforholdsmæssigt […]

Social rengøring – lovgivning: Sammen når vi sikkert i mål!

Inden for rammerne af den danske velfærdsstat har borgere ret til hjælp med rengøring af boligen, hvis man på grund af funktionsnedsættelse ikke selv har mulighed for at fuldføre opgaven. Social rengøring er den ekstraordinære indsats, der kan være nødvendig for at komme i bund i en bolig, hvor oprydning og rengøring har været forsømt […]

Effektiv skadeservice minimerer omkostningerne

Knuste ruder, brand- og sodskader samt fugt- og vandskader er hyppige forsikringsskader, hvor man som oftest kan spare betydelige omkostninger med effektiv skadesservice. Det er et område, som vi hos MAYDAY har specialiseret os i og hvor du derfor altid kan forvente en kompetent, hurtig og professionel indsats fra vores side. Vi rykker ud med […]

Social rengøring: Vi gør rent med hjertet på rette sted

Hos MAYDAY sætter vi en ære i den socialrengøring, vi udfører i samarbejde med kommuner og boligselskaber. Det handler om dybtgående og gennemgribende oprydning og rengøring i boliger, der grundet beboerens sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer er stærkt forsømt og måske direkte misligholdt. Det kræver ikke blot solide kompetencer inden for rengøring – forståelse for […]